Kantorsutbildning

Geijerskolan


Ansök nu
Leder, tillsammans med den pastoralteologiska terminen för kyrkomusiker, till kantorsexamen som ger behörighet för kantorstjänst i Svenska kyrkan. Orgel, piano, sång, musikteori, ensembleledning, m.m.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år 5 terminer

Ansök senast: 15 nov 2019

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: 3-årigt gymnasium eller motsvarande samt antagningsprov i december.

Kostnader: V. g. se https://geijerskolan.se/avgifter-och-kostnader/

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 7 jan 2020 - 5 jun 2020

Kontakt:
Åke Skommar

Telefon: 0552-30250
E-post:
ake.skommar@geijerskolan.se

OBS!
Ansök senast 15 nov 2019

Kantorsutbildningen leder till kantorsexamen som ger dig behörighet för kantorstjänst i Svenska kyrkan. Geijerskolans kantorsutbildning är också en bra förberedelse för dig som tänker söka till musikhögskolans organistutbildning. Utbildningen är utformad efter de krav som ställs på en kyrkomusiker i Svenska kyrkan. Du studerar orgel, sång, piano, ensembleledning, barn- och ungdomsmusik, musikteoretiska ämnen samt pedagogik och undervisningsmetodik. Examinationen sker successivt under utbildningstiden.

För att få kantorsexamen ska du även ha gått Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker. Denna kan genomföras antingen som en kurs på heltid under en termin vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund eller genom att de pastoralteologiska utbildningsmomenten integreras i musikutbildningen på Geijerskolan som i så fall utökas med en termin. Svenska kyrkans grundkurs, som tidigare varit ett obligatoriskt utbildningsmoment i kantorsutbildningen är däremot inte obligatorisk för de studerande som börjar utbildningen fr.o.m. höstterminen 2014.

Skapa egen profil
Genom skolans stora utbud av tillvalsämnen kan du ge dina studier en egen profil, anpassad efter dina egna intressen och mål. Samarbetet med skolans övriga musikutbildningar ger många möjligheter till exempelvis ensemblespel. Du har bra övningsmöjligheter på skolan. Övningsrummen är tillgängliga dygnet runt och du har tillgång till bland annat sex tvåmanualiga orglar.
Information om orglarna som används i undervisningen

Möjlighet till förberedande år
Erfarenheten visar att många behöver ett förberedande år för att komplettera sina kunskaper innan de kan antas till kantorsutbildningen. På Geijerskolans förberedande kantorsutbildning kan du förbereda dig för kantorsutbildningens antagningsprov. Där studerar du orgel, piano, sång, musikteori, ensembleledning och kan även påbörja vissa av kantorsutbildningens ämnen.

Om du redan har en musikutbildning...
Om du har musiklärarexamen eller annan utbildning från musikhögskola får du tillgodoräkna dina kunskaper när du tar kantorsexamen.
Du som har en sådan utbildning, och tillräckliga förkunskaper i övrigt, kan ofta klara de musikaliska delarna av kantorsutbildningen på två eller tre terminers studier på halvtid vid skolan.
Därutöver tillkommer den pastoralteologiska utbildningen som kan läsas vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut eller integreras i musikutbildningen på Geijerskolan. Klicka här för exempel på kursutformning för elever med utbildning från musikhögskola. Exempel kan även rekvireras från skolan.

Utbildning på deltid och/eller distans
Du kan även läsa kantorsutbildningen på deltid och/eller distans. Vi kan erbjuda olika lösningar, beroende på dina behov och önskemål. Klicka här för mer info. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Förkunskaper
För att bli antagen till kantorsutbildningen skall du ha följande förkunskaper:
3-årigt gymnasium eller motsvarande
Tillräckliga förkunskaper i orgel, piano, sång och musikteori

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.
Proven tar en dag och äger rum i december.
Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Följande moment ingår i proven:

Liturgiskt orgelspel
Du ska spela upp två koraler som du själv valt och förberett. Dessutom får du spela 1-2 koraler som väljs av nämnden vid provtillfället.

Solistiskt orgelspel
Du skall spela upp två orgelstycken från skilda stilepoker som du själv valt. Dessutom ingår ett a vista-stycke.

Piano
Du ska spela upp två pianostycken från skilda stilepoker som du själv valt.

Sång
Du skall läsa en text som du själv valt och förberett samt sjunga en sång. Dessutom ingår a vista-prov.

Samtal (Svenska kyrkans grundkurs)
För dem som söker kantorsutbildningen i kombination med Svenska kyrkans grundkurs ingår ett samtal med lärarna vid grundkursen.

Musikteori (gehörslära, musiklära och satslära)
Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Provet i satslära omfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).


Mer detaljerad information finns på vår hemsida https://geijerskolan.se.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Kantorsexamen

Länk till kursen på skolans webbplats
https://geijerskolan.se/kantorsutbildning/