Allmän kurs Litteratur- och skrivarlinje

Ansök nu

Allmän kurs Litteratur- och skrivarlinje

Geijerskolan

Ansök nu
Du är intresserad av litteratur och skrivande och vill samtidigt läsa in ämnen för behörighet. Skönlitterärt skrivande. Litteraturhistorisk fördjupning. Författarmöten/utfärder. Eget skrivprojekt.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Minst ett års studier efter grundskolan och personligt brev

Kostnader: geijerskolan.se/avgifter-och-kostnader

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Jonas Herrlin

Telefon: 0552-30250
E-post:
jonas.herrlin@geijerskolan.se


Tycker du om att läsa och skriva?

Vill du utveckla ditt skrivande och möta spännande författare?

Ge dig själv ett år på Geijerskolans skrivarlinje då du tillsammans med likasinnade får ägna dig åt ditt intresse. Samtidigt läser du in det du saknar för att få grundläggande behörighet.

Vi läser olika typer av litteratur och gör litterära utfärder. Gemensamma skrivövningar varvas med individuella skrivprojekt. Vi låter bilden och musiken möta texten.

På skrivarkursen skriver vi bland annat dikter, kortprosa, noveller, dramatik, krönikor och essäer. Du får också lära dig att skriva klassisk vers och modernistisk dikt. Vi experimenterar och låter dig finna din egen väg.

Tillsammans diskuterar vi dina texter och utbyter synpunkter.

Författare
För att få inspiration läser vi litteratur från olika delar av världen och bekantar oss med litteraturens olika genrer. Du möter klassiker och debutanter, kvinnligt och manligt och texter från olika epoker. Du träffar också spännande författare som berättar om sitt skrivande och bedömer dina texter. Några gånger per termin anordnas cafékvällar med varierat program från skolans olika kursinriktningar.

Musik och bild
Vi arbetar med varierande och trevliga arbetsformer – föreläsningar, grupparbete och självstudier. Vi illustrerar och dramatiserar texter, läser till musik och bild, ser spelfilmer och dokumentärer.
På Geijerskolan möter du en inspirerande miljö av litteratur, konst och musik.

Skrivprojekt och vårantologi
Under hösten och våren färdigställer var och en ett individuellt skönlitterärt skrivarbete. Vissa år samarbetar vi med musikteaterlinjen. Du får då skriva dramatik som sedan gestaltas på scen.
Vi gör även ett projekt tillsammans med kompositionslinjen, där text och musik möts.
På våren ger vi ut en sammanfattande textantologi. Viss schemalagd skrivtid ingår, men du får räkna med att ägna mycket tid utöver det till att skriva.

Utfärder och litterära vandringar
Värmland är ett landskap med en rik författartradition som du får bekanta dig med. Vi gör utfärder och litterära vandringar. Höstterminen inleds med att vi åker till ”Berättarladan” i Sunne och ser Västanå teater spela årets stora föreställning som är Körkarlen, Selma Lagerlöf.

Foto och måleri
Vi har ett brett utbud av tillvalsämnen som t.ex. språk, foto, måleri och webbprogrammering. Om du saknar något ämne i din behörighet kan du läsa in det hos oss.

Universitetsstudier och ett andra år
Litteratur och skrivande omfattar cirka 50 procent av studietiden. Du läser även allmänna ämnen. Om du saknar något ämne i din behörighet kan du läsa in det hos oss. Utbildningen förbereder för universitetsstudier i exempelvis litteratur.
Läser du ett andra år har du möjlighet att till viss del forma innehållet i litteratur och skrivande.

Allmän kurs
Du läser också de ämnen du saknar för att få grundläggande behörighet. I grundläggande behörighet ingår svenska, engelska, matematik, naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Har du inte möjlighet att läsa på heltid kan kursen anpassas individuellt.


Antagning i mån av plats även i januari, kontakta kursansvarig för mer info.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Kursdeltagaren ska efter kursen erhållit • god förmåga att skriftligen uttrycka sig inom olika litterära genrer • god förmåga att samtala om, analysera, tolka och bedöma litterära texter • god insikt i skrivandets villkor • god kännedom om olika litterära genrer och deras särart • god kännedom om viktiga litterära epoker • god kunskap om olika litterära stilmedel fördjupade kunskaper i hur skönlitteraturen förhåller sig till historien och till sin framtid, såväl idéhistoriskt som estetiskt, etiskt och socialt • belåtenhet med att ha mött kursdeltagare på en skrivarkurs/skrivarlinje • Och uppnått godkända kunskaper i de behörighetsgivande ämnena.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://geijerskolan.se/litteratur-och-skrivarlinje/