Kyrkomusikerutbildning

Ansökan stängd

Kyrkomusikerutbildning

Geijerskolan

Ansökan stängd
Leder, tillsammans med den pastoralteologiska terminen för kyrkomusiker, till kantorsexamen som ger behörighet för kantorstjänst i Svenska kyrkan. Orgel, piano, sång, musikteori, ensembleledning, m.m.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år 5 terminer

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 3-årigt gymnasium eller motsvarande. Antagningsprov. Antagningsproven tar en dag. Löpande antagning. Antagningsprov på dag efter överenskommelse.

Kostnader: V. g. se https://geijerskolan.se/avgifter-och-kostnader/

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:
Åke Skommar

Telefon: 0552-30250
E-post:
ake.skommar@geijerskolan.se


Fler kurser inom: Kantor / Kyrkomusiker

Kyrkomusikerutbildningen leder till Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå C. Denna examen, som motsvarar den tidigare kantorsexamen, ger dig behörighet för kantorstjänst i Svenska kyrkan. Kyrkomusikerutbildningen är även en bra förberedelse för dig som tänker söka till musikhögskolans organistutbildning. Utbildningen är utformad efter de krav som ställs på en kyrkomusiker i Svenska kyrkan. Du studerar orgel, sång, piano, ensembleledning, barn- och ungdomsmusik, musikteoretiska ämnen samt pedagogik och undervisningsmetodik. Utbildningen kan även kombineras med Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker som också ges vid skolan.

Benämningarna på tjänster och examensnivåer för kyrkomusiker i Svenska kyrkan har reviderats och fr.o.m. 2018 finns tre nivåer:

 

Utbildning

Examen

Tjänst

Tvåårig kyrkomusikerutbildning på folkhögskola/högskola samt Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker

Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå C

Tjänst som kantor

Kandidatutbildning i kyrkomusik (tre år) på musikhögskola samt Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker

Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå B

Tjänst som organist

Masterutbildning i kyrkomusik (fem år) på musikhögskola samt Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker

Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå A

Tjänst som försteorganist

För att få kyrkomusikerexamen ska du även ha gått Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker. Denna kan genomföras antingen som en kurs på heltid under en termin vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund eller genom att de pastoralteologiska utbildningsmomenten integreras i musikutbildningen på Geijerskolan som i så fall utökas med en termin. Svenska kyrkans grundkurs, som tidigare var ett obligatoriskt utbildningsmoment i kantorsutbildningen, ingår inte i den nya utbildningen.

Skapa egen profil

Genom skolans stora utbud av tillvalsämnen kan du ge dina studier en egen profil, anpassad efter dina egna intressen och mål. Samarbetet med skolans övriga musikutbildningar ger många möjligheter till exempelvis ensemblespel. Du har bra övningsmöjligheter på skolan. Övningsrummen är tillgängliga dygnet runt och du har tillgång till bland annat fem tvåmanualiga orglar och två enmanualiga.

Möjlighet till förberedande år

Erfarenheten visar att många behöver utveckla sina kunskaper, oftast i orgelspel, innan de kan antas till kyrkomusikerutbildningen. På Geijerskolans förberedande kyrkomusikerutbildning kan du förbereda dig för kyrkomusikerutbildningens antagningsprov. Där studerar du orgel, piano, sång, musikteori, ensembleledning och kan även påbörja vissa av kyrkomusikerutbildningens ämnen.

Om du redan har en musikutbildning…

Om du har musiklärarexamen eller annan utbildning från musikhögskola får du tillgodoräkna aktuella kurser från denna när du tar kyrkomusikerexamen. Du som har en sådan utbildning, och tillräckliga förkunskaper i övrigt, kan ofta klara de musikaliska delarna av kyrkomusikerutbildningen på 3-4 terminers halvtidsstudier vid skolan.
Därutöver tillkommer den pastoralteologiska utbildningen som kan läsas vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut eller integreras i musikutbildningen på Geijerskolan. Klicka här för exempel på kursutformning för elever med utbildning från musikhögskola. Exempel kan även rekvireras från skolan.

Utbildning på deltid och/eller distans

Du kan även läsa kyrkomusikerutbildningen på deltid och/eller distans. Vi kan erbjuda olika lösningar, beroende på dina behov och önskemål. Klicka här för mer information. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

 

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

Proven tar en dag. Om du vill börja hos oss höstterminen 2019 sker proven tisdagen den 16 april på Geijerskolan i Ransäter, onsdagen den 17 april i Stockholm, måndagen den 29 april eller tisdagen den 7 maj på Geijerskolan i Ransäter. Du väljer själv vilken av dessa dagar du vill komma.

Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Följande moment ingår i proven:

Liturgiskt orgelspel

Du ska spela upp två koraler som du själv valt och förberett. Dessutom får du spela 1-2 koraler som väljs av nämnden vid provtillfället.

Solistiskt orgelspel

Du skall spela upp två orgelstycken från skilda stilepoker som du själv valt. Dessutom ingår ett a vista-stycke.

Piano

Du ska spela upp två pianostycken från skilda stilepoker som du själv valt.

Sång

Du skall läsa en text som du själv valt och förberett samt sjunga en sång.
Dessutom ingår a vista-prov.

Musikteori (gehörslära, musiklära och satslära)

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Provet i satslära omfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).

Se exempel på priv i gehör samt musik- och satslära på Geijerskolan.se

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå C.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://geijerskolan.se/kyrkomusikerutbildning/