Förberedande kyrkomusikerutbildning

Ansökan stängd

Förberedande kyrkomusikerutbildning

Geijerskolan

Ansökan stängd
För dig som vill fördjupa dina kunskaper i orgel, piano, sång och teori som förberedelse för kyrkomusikerutbildningen. Orgel, piano, sång, musikteori, ensembleledning, körsång, musikhistoria, tillval.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet. Antagningsprov. Antagningsproven tar en dag. Löpande antagning. Antagningsprov på dag efter överenskommelse.

Kostnader: V. g. se https://geijerskolan.se/avgifter-och-kostnader/

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Åke Skommar

Telefon: 0552-30250
E-post:
ake.skommar@geijerskolan.se


Förberedande kyrkomusikerutbildning

På förberedande kyrkomusikerutbildningen får du komplettera och utveckla dina kunskaper för att kunna antas till skolans kyrkomusikerutbildning. Kanske behöver du öva upp ditt orgel- eller pianospel eller förbättra dina kunskaper i musikteori för att klara kyrkomusikerutbildningens antagningsprov.

På förberedande kyrkomusikerutbildningen får du studera bland annat orgel, piano, sång, ensembleledning, musikteori och brukspiano. Du kan även påbörja de av kyrkomusikerutbildningens kurser som inte kräver särskilda förkunskaper.

Du behöver inte kunna spela orgel för att komma in på förberedande kyrkomusikerutbildning, men du bör ha goda förkunskaper i piano.

Du kan även läsa förberedande kyrkomusikerutbildning på deltid och/eller distans. Kontakta oss så får vi diskutera hur dina önskemål kan tillgodoses.

Gemensamma ämnen och tillvalsämnen

Alla studerande läser gehörslära, satslära, musikhistoria, ensembleledning och körsång. Dessutom finns ett stort antal tillvalsämnen. Du kan välja bl.a. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, afroamerikansk musikhistoria, rockmusikhistoria, improvisation, kompositionsseminarium klassiskt eller afro, inspelningsteknik, foto, språk, måleri och fysisk träning.

På alla profiler får du fördjupa dina färdigheter på ett eller flera instrument och även utveckla dina kunskaper i musikteori, ensemblespel och ensembleledning.

Musiklinjen passar dig som vill förbereda dig för studier på musikhögskola men också dig som inte siktar på en musikalisk yrkesutbildning, men ändå vill utveckla dina musikaliska kunskaper och känna på hur det är att ägna sig åt musik på heltid. En stor del av undervisningen sker individuellt eller i små grupper.
Genom skolans stora utbud av tillvalsämnen kan du ge dina studier en egen utformning, anpassad efter dina egna intressen.

Du väljer själv om du vill gå ett eller två år. Antagningen till årskurs 2 görs efter bedömning av det första årets studieresultat.

Antagningsprov förberedande kyrkomusikerutbildning

Förkunskaper

För att bli antagen till musiklinjen skall du ha

  • Grundläggande behörighet
  • Tillräckliga förkunskaper på ditt instrument och i musikteori för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

Proven tar en dag. Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Följande moment ingår i proven:

Piano

Du ska spela upp två pianostycken från skilda stilepoker som du själv valt.

Orgel

Om du inte spelat orgel tidigare behöver du inte göra orgelprov, dina förutsättningar för orgelspel bedöms då med utgångspunkt från pianoprovet. Om du gör ett orgelprov bör du spela upp två orgelstycken från skilda stilepoker och två koraler som du själv valt.

Sång

Du skall läsa en text och sjunga en sång som du själv valt och förberett. Dessutom ingår a vista-prov.

Musikteori (gehörslära, musiklära och satslära)

I antagningsproven till Geijerskolans musikutbildningar ingår ett skriftligt prov i musikteori.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Provet i satslära omfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).

Dessa prov är i första hand diagnostiska, avsedda som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori.

Målsättning för Förberedande kyrkomusikerutbildning på Geijerskolan

Efter kursen förväntas deltagaren ha tillräckliga förkunskaper för antagning till skolans kyrkomusikerutbildning.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Tillräckliga förkunskaper för antagning till kantorsutbildning.