Musikproduktionslinje

Ansök nu

Musikproduktionslinje

Geijerskolan

Ansökan öppnar snart

Fördjupa dina kunskaper inom musikproduktion och ljudteknik. Lär dig även gehör, musiklära, musikdata, bruksspel, rockmusikhistoria och branschkunskap.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: 25 maj 2022

Ansökan öppnar: 1 feb 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet. Antagningsprov. Antagningsproven tar en dag. Löpande antagning. Antagningsprov på dag efter överenskommelse.

Kostnader: V. g. se https://geijerskolan.se/avgifter-och-kostnader/

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2022 - 9 jun 2023

Kontakt:
Jarl Furingsten och Olivia Lundberg

Telefon: 0552-30250
E-post:
jarl.furingsten@geijerskolan.se och olivia.lundberg@geijerskolan.se


OBS!
Ansökan öppnar
1 feb 2022

Musikproduktionslinjen på Geijerskolan riktar sig till dig som är intresserad av låtskapande och inspelning. Linjen består av två inriktningar; Studio och Songwriting som fördjupar sig i olika delar av musikskapandet men ni läser även flera kurser tillsammans.

På inriktning Songwriting fördjupar du dig i låtskivarprocessen med datorn som viktigt verktyg. Vi på Geijerskolan ser att melodi, text och produktion är viktiga grundpelare till en bra låt och därför ingår musikproduktion och mixning bland annat som kurser inom Songwritinginriktningen. Du läser även fördjupade kurser inom låtskriveri. Läs mer om inriktningen under fliken Musikproduktion Songwriting.

På inriktningen Studio fördjupar du dig i musikskapandets tekniska område i studion och live.

Musikproduktion Studio

Geijerskolans Musikproduktionslinje med inriktning studio vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom musikproduktion och ljudteknik, både live och i studiomiljö.
Under kursens gång får du rikliga tillfällen att lära dig hantverkets grunder genom inspelning och mixning av allt från akustiska set, till jazz och rock. Ljudtekniken praktiseras både live och i studio, på analog såväl som digital utrustning. Detta ger dig de verktyg du behöver för att självständigt kunna genomföra en produktion från start till mål. Under VT 2020 öppnade även vårt alldeles nya musikhus med studiolokaler och mixerbord.

Kurser som du läser är:

Ljudteknik LAB

Ljudteknik LAB är musikproducenternas huvudämne och här arbetar vi praktiskt med att genomföra olika typer av inspelningar och konsertuppsättningar.

 

Ljudteknik Live

Kursens huvudsyfte är att ge eleverna en grundläggande förståelse för liveljud. Fokus ligger på den praktiska användningen av ljudanläggningar i konsertsammanhang och kommer bl.a. fungera som förberedelse inför turnéveckor.

 

Branschkunskap

Branschkunskapen är ämnet där vi får lära oss mer av hur musikbranschen ser ut idag. Det handlar om dom olika aktörerna (ex. skivbolag och musikförlag) men också om hur arbetsvillkoren ofta ser ut.

Mixning

Mixningslektionen är ämnet där vi arbetar med presentationen av en låt. Ljudbilden handlar om balansen mellan olika instrument och de verktyg en kan använda för att skapa olika ljudbilder.

Musikproduktion

I musikproduktionsämnet arbetar vi med DAW, arrangering och digitalt musikskapande.

Individuell lektion i ljudteknik

Du får enskild coaching kring mixning och mastering, 40 minuter/vecka.

Musikhistoria

Du väljer mellan Jazzhistoria, Rockhistoria eller Musikhistoria med inriktning på västerländsk konstmusik.

Musikteori

Här läser du t ex steganalys, komposition, arrangering, skalteori och harmonisering.

Valbara kurser

Utöver de ämnesobligatoriska kurserna kan du också välja ett antal tillvalsämnen som t.ex. brukspiano, bruksgitarr, foto, kör- och ensembleledning samt övning och utveckling.

Inspelningsprojekt och liveturnéer genomförs också varje termin med skolans övriga linjer.
Studiebesök och gästlärare/gästföreläsare förekommer i mån av intresse och möjlighet. Förberedande för högskolestudier i ljudteknik och musikproduktion.

Målsättning för Studioinriktningen

Kursens mål är att deltagaren på ett bättre sätt förstår vägen fram till en färdig musikproduktion, både sin egen del i processen och funktionen av de verktyg som används. Efter avslutad kurs skall deltagaren ha fördjupat sina kunskaper om såväl mikrofonteknik och signalflöde, som det kreativa samarbetet som leder fram till en färdig musikproduktion, på scen eller i studio.

Musikproduktion Songwriting

Geijerskolans Musikproduktionslinje med inriktning Songwriting vänder sig till dig som vill skriva och producera musik.
Det moderna låtskrivandet står i fokus och du kommer att ha god tillgång till fantastiska inspelningsmöjligheter i skolans helt nya musikhus som färdigställdes 2020! Under kursen arbetar vi med songwriting, textskrivande och arrangering i flera olika genrer och stilar även om vårt huvudfokus ligger på det moderna låtskrivandet där datorn står i centrum.
Du kommer att få skriva musik både enskilt och i grupp. Det finns också möjligheter att ha sessions och songwritingcamps med andra låtskrivare under året genom nätverket MECO. Studiebesök och gästlärare/föreläsare förekommer också i mån av intresse och möjlighet.

Kurser som du läser är:

 

Individuell lektion i Songwriting

Du får enskild coaching kring låtskrivande och produktion, 40 minuter/vecka.

Songwriting

Songwriting är songwriters huvudämne och här arbetar vi under året med flera olika större och mindre projekt.

Songwriting Feedback

På feedbacklektionen lyssnar vi på varandras låtar och ger tips, ideér och analyser kring hur vi kan förbättra arrangemang och produktion.

Musikproduktion

I musikproduktionsämnet arbetar vi med DAW, arrangering och digitalt musikskapande.

Mixning

Mixningslektionen är ämnet där vi arbetar med presentationen av en låt. Ljudbilden handlar om balansen mellan olika instrument och de verktyg en kan använda för att skapa olika ljudbilder.

Branschkunskap

Branschkunskapen är ämnet där vi får lära oss mer av hur musikbranschen ser ut idag. Det handlar om dom olika aktörerna (ex. skivbolag och musikförlag) men också om hur arbetsvillkoren ofta ser ut.

Musikhistoria

Du väljer mellan Jazzhistoria, Rockhistoria eller Musikhistoria med inriktning på västerländsk konstmusik.

Musikteori

Här jobbar vi med att analysera och koppla teorin bakom till det praktiska låtskrivandet.

Valbara kurser

Utöver de ämnesobligatoriska kurserna kan du också välja ett antal tillvalsämnen som t.ex. brukspiano, bruksgitarr, foto, kör- och ensembleledning samt övning och utveckling.

Förkunskaper
Du ska vara van vid att arbeta med en DAW (ett musikprogam, såsom ex. Logic, Pro Tools eller Cubase).
Du ska behärska ett ackordinstrument (gitarr, piano eller annat klaverinstrument).
Du ska ha en grundläggande färdighet i sång.

Målsättning för Songwriterinriktningen på Geijerskolan

Kursens mål är att deltagaren får en förståelse för det moderna låtskrivandet. Deltagarna ska efter avslutad kurs ha fördjupat sin kunskaper i hantverket kring låtskrivande, bland annat genom att arbeta med arrangering, produktion, inspelningsteknik och dom psykologiska processerna under ex. sessions.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Kursens mål är att deltagaren på ett bättre sätt förstår vägen fram till en färdig musikproduktion, både sin egen del i processen och funktionen av de verktyg som används. Efter avslutad kurs skall deltagaren ha fördjupat sin kunskap om såväl mikrofonteknik och signalflöde, som det kreativa samarbetet som leder fram till en färdig musikproduktion, på scen eller i studio.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://geijerskolan.se/musikproduktionslinje/