Hållbarhet - lokalt och globalt

Ingesunds folkhögskola


Ansök nu
Kursen utgår från de globala målen och väver samman natur- och samhällsvetenskap. Med ett allsidigt innehåll av seminarier, studiebesök, exkursioner och resor, varvar vi teori och praktik till en tvärvetenskaplig helhet. Målet är att ge en god grund för ett aktivt engagemang och handlingskraft i arbetet mot en hållbar värld.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 15 april

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Personlig intervju på skolan.

Kostnader: Obligatorisk serviceavgift. Kostnader för egen litteratur, eget studiematerial och studieresor tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020 - 11 jun 2021

Kontakt:

Telefon:
E-post:

OBS!
Ansök senast 15 april

Kursen utgår från de globala målen och ger tvärvetenskapliga kunskaper som väver samman det natur- och det samhällsvetenskapliga perspektivet, vilket också ger den en god grund för vidare studier. Vi undersöker frågor som demokrati, miljö och hushållning, mänskliga rättigheter, fattigdom och konflikter. Hur ser möjligheterna ut? Var ligger ansvaret?

Kursen förmedlar också ett djupt engagemang och en stark samhörighetskänsla med naturen. Därför kommer en stor del av utbildningen att ta avstamp i naturens förändringar under året med både praktiska och teoretiska studier i ekologi, miljökunskap och naturvård.
Miljön och arbetssättet bygger på KASAM (en känsla av sammanhang) för att skapa tillit, gruppkänsla och handlingskraft.

Det här är ramarna för kursen, regelbundna klassråd och utvärderingar uppmuntrar dig som deltagare att påverka innehåll, upplägg och genomförande.

Läs mer om Agenda 2030.

Utbildningens innehåll:
- Agenda 2030 – en plan för framtiden.
- Internationella relationer
- Demokrati och mänskliga rättigheter
- Ekologi och hållbar utveckling
- Friluftsliv och friluftsteknik under fyra årstider
- Fältstudier och exkursioner
- Energi, självhushållning och hantverk
- Resor: ”Kust och hav”, ”Fjäll och fjord” samt ”Stockholmsbesöket”. 

Nödvändig fältutrustning under utbildningen är bland annat oömma kläder för alla väder, sovsäck, liggunderlag, ryggsäck med mera. Inköp av dessa står du som deltagare själv för.

Resekostnader tillkommer på 6000-8000 kronor.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Kännedom om vilka samhälls- och mänskliga processer som påverkar möjligheterna att förverkliga Agenda 2030. Grundkunskap i internationella relationer. Kunskap om FN-organisationen. Kunskap om villkoren för demokrati och mänskliga rättigheter. Kunskap om jordens historia och utveckling. Kunskap om växt- och djurarter samt ekologiska samband. Kunskap om energi- och miljöfrågor. Kunskap i friluftsteknik, allemansrätt och säkerhet i ”ur och skur”.