Hantverk - Grundkurs

Ansökan stängd

Hantverk är en bred konsthantverksutbildning där du får pröva olika tekniker. Du lär dig grunder inom keramik, trä, bild och textil. Det finns även möjlighet att gå ett andra år.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du blir kallad till en intervju. Inga arbetsprover krävs.

Kostnader: För aktuell information se vår hemsida www.ingesund.se

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Liselott Fjellheim

Telefon: 010-833 15 65
E-post:
liselott.fjellheim@regionvarmland.se


Under det första året får du grunder i olika tekniker, material, verktyg och tillvägagångssätt inom våra ämnesområden. Du kommer även att få möjlighet att prova på andra hantverk. Det kan t ex vara smide, glasblåsning och läder. Kursen är förberedande för vidare studier inom konsthantverk.

Arvika har ett rikt kulturarv och en unik, levande konsthantverkstradition. Detta möjliggör inspirerande studiebesök hos lokala hantverkare och konstnärer samt regelbundna besök på museer och gallerier.

- Vi arbetar i mindre studiegrupper.
- Du uppmuntras till nyskapande, förverkliga dina idéer och att hitta ditt eget uttryck.
- Teori och praktik varvas.
- Du får möta gästlärare.
- Vi arbetar med en eller flera utbildningar.
- Skolgemensamma aktiviteter som t ex föreläsningar, utflykter, konserter m m ingår.
- Du får uppgifter men arbetar också på egen hand.
- Möjlighet till praktikvecka.
- Miljömedvetenhet och ekonomi i förhållande till material är en del av undervisningen.
- Alla kursdeltagare får låna en egen  Ipad under utbildningen.
- Du har tillgång till verkstäderna även utanför ordinarie lektionstid.

 Du kan läsa om de olika teknikerna på skolans kurssida.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kännedom om olika material och dess egenskaper, om olika metoder och arbetsredskap inom ämnena keramik, trä, bild och textilVi arbetar utifrån varje individs förutsättningar och beroende på startnivå, intresse och arbetsinsats når deltagarna olika långt. Du får möjlighet att testa egna idéer, träning i att se form och färg och en inblick i konstteori och utställningsteknik. Kursen kan vara en plattform för vidare studier inom konsthantverksområdet eller en grund för fördjupade studier under ett andra år