Turism & Friluftsliv är en yrkesinriktad utbildning med nordisk inriktning, som ger dig en gedigen grund och goda förutsättningar till jobb inom aktivitetsturism

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år 3 terminer, 3:e terminen på distans

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du ska ha fullgjort 9 årig grundskola och ha ett genuint friluftsintresse.Vara äldre än 19 år. Gärna ett dokumenterat friluftsarbete sedan tidigare. Gärna dokumenterade ledarerfarenheter sedan tidigare.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020

Kontakt:
Lars Jonsson

Telefon: 010- 83 31 214
E-post:
lars.jonsson@regionvarmland.se

Utbildningen vänder sig till dig som gillar vildmark, äventyr och människor och som inte enbart ser Sverige som sin arbetsmarknad. Du får ökad kunskap om Sveriges potential när det gäller internationell turism.

Du får kunskap i praktiskt ledarskap och utvecklas som instruktör. Stort fokus läggs på att kunna kommunicera med och entusiasmera grupper och individer. Kursinnehållet präglas av det utbud inom upplevelseturism och aktiviteter som finns i närområdet under alla årstider, vilket gör att innehållet är verklighets- och branschnära. Genom den arbetsplatsförlagda praktiken termin 1och 2 ges möjligheter att prova på olika områden inom branschen och det bidrar till att komma in i en yrkesroll och skapa egna personliga nätverk inom det framtida yrket.  Alla som har sökt jobb i Sverige och Norge har fått jobb efter avslutad utbildning. Termin 3 är på delvis distans med möjligheter till studier i så väl Sverige, Norge och Finland med inriktining mot norrskensturism

 

Ansökan görs på skolans blankett. Till ansökan bifogas personbevis och meritlista tillsammans med ett personligt brev som beskriver vem du är med bland annat egna intressen och mål med utbildningen. Läs mer på vår hemsida Turism & Friluftsliv