Allmän kurs - NPF estet (Karlstad)

Ansök nu

Allmän kurs - NPF estet (Karlstad)

Molkoms folkhögskola

Ansökan öppnar snart

Här kan du som är i behov av särskilt stöd fullfölja dina gymnasiestudier och komplettera om du saknar vissa grundskolebetyg. Schemalagda estetiska pass flera gånger i veckan inom områden som till exempel bild, foto, textil och film.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: 15 april 2022

Ansökan öppnar: 7 feb 2022

Lediga platser: Ja

Kostnader: För aktuella deltagaravgifter, serviceavgift och internatavgift se skolans hemsida.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 22 aug 2022 - 9 jun 2023

Plats för kursen: Molkoms folkhögskola i Karlstad, Orrholmsgatan 4

Kontakt:
Maria Palmestål

Telefon: Växel 010-833 10 04
E-post:
maria.palmestal@regionvarmland.se


OBS!
Ansökan öppnar
7 feb 2022

Med FN:s globala mål som grund studerar du gymnasiegemensamma ämnen vid Molkoms folkhögskola i Karlstad. NPF estet erbjuder extra stöd i din studiesituation i form av mer lärarledd tid, alltid två pedagoger i klassrummet vid helklass, egen avskärmad arbetsplats, låsbart skåp under skoldag, tillgång till laptop eller dator under skoltid samt undervisning främst i hemklassrum.

Vi arbetar till viss del tematiskt och ämnesöverskridande, där mötet och gemenskap med andra är centralt. Du studerar i din egen takt på den nivå du befinner dig i nära samråd med studievägledare kring din studieplanering.

För att söka Allmän kurs NPF – Estet har du en dokumenterad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning till exempel ADHD, högfungerande autism eller Asperger syndrom.

Utbildningen ökar din förståelse för samhället och samhällsfrågor. Kurstiden varierar beroende på vilka förkunskaper du har. Ett år är den kortaste kurstiden för att få ett studieomdöme.

Inom de givna ramarna planeras din studietid efter dina intressen och behov i samråd med studie/yrkesvägledare och ditt arbete bygger på att träna det egna ansvaret och utvecklas i gruppgemenskap.

Mål för utbildningen

En förutsättning för att du ska lyckas med studierna och dina mål på allmän kurs är att du har en egen önskan om att studera och är beredd att tillsammans med andra deltagare och lärare söka kunskap samt mötas i samtal och diskussion kring lärandet.

 • Grundläggande och/eller särskilda behörigheter för högre studier vid yrkeshögskola, högskola eller universitet
 • Kunskap om FN:s globala mål, Agenda 2030
 • God studievana inför högre studier
 • Stärkt i att arbeta tillsammans med andra
 • Stärkt självkänsla och självförtroende
 • Stärkt i självständigt arbete med eget ansvar

Utbildningens innehåll
Utbildningen ger dig möjlighet att uppnå gymnasiebehörighet i de gymnasiegemensamma ämnen som krävs för grundläggande behörighet till högre studier. Utbildningen utgår från de studerandes intressen, förkunskaper och samhället omkring oss.

Den estetiska delen i utbildningen utgår från de studerandens egna intressen inom exempelvis bild, foto, film, textil, musik med mera. Syftet med den estetiska delen är att öka kreativiteten och därmed underlätta för inlärning av teoretiska ämnen.

FN:s globala mål, Agenda 2030, är uppsatta för att vi alla, var vi än bor på jorden tillsammans ska hitta lösningar för en hållbar värld. De 17 globala målen genomsyrar hela utbildningen.

Kursplan
Kursen är 39 veckor per läsår.

Följande gymnasiebehörigheter ges möjlighet att uppnå under studietiden:

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
 • Matematik 1-4
 • Engelska 5-7
 • Samhällskunskap 1a1, 1a2, 2
 • Naturkunskap 1a1, 1a2, 2
 • Historia 1a1, 1a2
 • Religion 1

Har du redan någon eller några av ovan nämnda kurser, studerar du vidare i ämnet och utvecklas utifrån de kompetenser du redan har. Förutom behörighetsämnena ingår olika aktiviteter och schemabrytande tema-dagar såsom gemensamma friluftsdagar, fotbollsturneringar, teaterbesök etcetera.

Egen utrustning/låneutrustning
Under skoltiden använder du egen dator eller lånar skolans. De digitala läromedlen har du tillgång till via skolan. Övriga läromedel och studiematerial som exempelvis matematikbok köper du själv.

Ansökan och antagning

Sista ansökningsdag 15 april, men vi tar emot ansökningar även efter i mån av plats.

Antagningskriterier
För att ansöka behöver du ha fyllt 18 år. För att din ansökan ska vara fullständig bifogar du följande:

 • Personligt brev
 • Personbevis
 • Betyg
 • Diagnosutlåtande

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Att ha uppnått, eller vara på väg att uppnå motsvarande gymnasiekompetens