Allmän kurs: Fokus Indien

Ansökan stängd
En internationell kurs som fokuserar på Indien och indisk kultur, men som också tar ett globalt grepp om rättighets- rättvise- och miljöfrågor.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Minst 1 års gymnasium eller motsvarande förkunskaper från folkhögskola. Krav på behörighet i Svenska 1 (eller motsvarande) och ytterligare någon/några behörighetskurser.

Kostnader: Undervisningen är kostnadsfri. Studiebesök, aktivitetsveckor, viss kurslitteratur och förtäring vid gemensamma samlingar medför kostnad på 2000 kr för ett läsår. Kostnader för övrig kurslitteratur tillkommer, liksom kostnader för studieresan till Indien

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 18 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Brita Ahlenius

Telefon: 0706-360348
E-post:
brita.ahlenius@regionvarmland.se


 

 

 

UTBILDNINGEN HAR SOM MÅL ATT GE DIG:

  • Möjlighet att komplettera till grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola
  • Kunskap om barnkonventionen, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, miljö- och rättvisefrågor
  • Kunskap om det indiska samhället
  • En bra grund för fortsatta studier
  • Verktyg att planera och genomföra studier, både enskilt och i grupp

PROFILÄMNET: INDIENPROFILEN – INTERNATIONELL KURS

Profiltimmarna, som utgör 7 timmar per vecka, ägnas till stor del åt diskussioner och värderingsövningar av olika slag, men också åt viss skapande verksamhet. Största delen av arbetet sker i grupp, men individuella uppgifter förekommer också. Under vårterminen ägnas mycket tid åt att skriva projektarbeten, där kursdeltagarna får möjlighet att skriva vetenskapliga texter och fördjupa dig i ett ämne du själv valt. Kursen bygger på kursdeltagarnas engagemang och intresse.

INDIENRESA

Som deltagare på allmän kurs Indienprofilen har du den unika möjligheten att följa med på studieresa till Indien. Resan äger rum på våren och varar i cirka tre veckor. Under resan får du uppleva och lära känna det indiska samhället. Vi besöker bland annat Delhi och Agra, där det vackra Taj Mahal finns, men mest tid tillbringar vi i den heliga staden Varanasi. Genom till exempel studiebesök och möten får vi lära känna språket, maten, traditionerna och mycket annat från den indiska kulturen. Under resan samlar du även in material till ditt

projektarbete. Du reser tillsammans med dina kurskamrater och lärare. Lärarna som är med på resan har stor erfarenhet och kunskap om Indien.  Större delen av resekostnaden står du själv för. 

Om behörigheter och studieomdömen på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats