Akademi för ledarskap och teologi - ALT

Dalkarlså folkhögskola


Ansök nu

Akademi för Ledarskap och Teologi är en bred teologisk ledarutbildning som innehåller kurser inom bibelkunskap och bibelteologi, systematisk teologi och etik, kyrkohistoria, mission, religionshistoria

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 4 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: 3 år gymn eller motsvarande, grundläggande behörighet för högskolestudier, samt Historia A och Samhällskunskap A

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 27 aug 2018 - 5 jun 2019

Kontakt

Dan Elofsson

Telefon: 070-763 44 35
E-post:
info@ALTutbildning.se

Utbildningen bedrivs som en tvåårig eftergymnasial folkhögskoleutbildning med fem samverkande folkhögskolor, där det sedan finns möjlighet att söka till Örebro Teologiska Högskola för en tvåårig fördjupande teologisk utbildning. Detta kan ses som en sammanhållen utbildning som bygger på de olika förutsättningar som folkhögskolan respektive högskolan kan bidra med för en relevant yrkesträning. Huvudmännen är aktivt involverade i den gemensamma styrgrupp som ansvarar för utbildningens inriktning och upplägg.

Akademi för Ledarskap och Teologi genomsyras av en inriktning på ledarträning i och för församlingar. Träningen bygger på en samverkan med utbildningsförsamlingar under hela utbildningen, där studenterna kan träna upp sin förmåga att reflektera teologiskt kring den levda tron. Där kan de även bedriva kontextuella studier och tränas i färdigheter genom en ständig dialog mellan teori och praktik. De församlingsteologiska studierna tar på detta sätt sin utgångspunkt i den praktiserade tron och vänder hela tiden tillbaka till handling. Den lärande processen fördjupas genom att kunskaper och erfarenheter prövas i konkreta ledaruppgifter. Det teologiska uppdraget kommer inte bara att handla om att beskriva och värdera teologiska ståndpunkter, utan minst lika mycket om att göra teologi, dvs. att skapa och forma teologiskt reflekterade handlingar. Yrkes- och ledarträningen påverkar därför alla delkurser genom utbildningen och förstärks genom (a) särskilda ledarkurser som bedrivs på halvtid år 1-2 och (b) den pastorala ram som hålls ihop av studieledarna på varje studiecenter år 3-4.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.ALTutbildning.se