Kursen vänder sig till dig som: - som gått träningsskola eller liknande tidigare - som arbetat länge på samma arbetsplats och vill prova på något nytt - vill få starkare självförtroende

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 60%

Längd: 1-3 år Det finns möjlighet att gå 1, 2 eller 3 dagar/vecka

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019 - 5 jun 2020

Kontakt:
Elina Forsling eller Lars-Erik Nilsson

Telefon:
E-post:
lars-erik.nilsson@solviksfolkhogskola.se

Varför gå Bas-kursen?
För många fungerar Bas som en förberedelse för vuxenlivet. Man kanske står inför att flytta hemifrån till någon form av stödboende, eller man är på väg från skolan och ut i resten av livet.

Flera har redan kommit ut i en daglig verksamhet, men vill ha ett avbrott i den eller kombinera den med studier ett par dagar i veckan.
 
I något fall köper kommun en plats då man inte har hittat någon lämplig gymnasieplats inom den kommunala skolan.  

Hur jobbar vi?
I Bas-kursen jobbar vi mycket på praktiska färdigheter som att laga mat och slöjda.
Vi försöker röra oss på något sätt varje dag och har flera lektioner där vi får använda kroppens olika sinnen.

När vi har svenska jobbar vi med bilder, berättelser, ord och bokstäver. Det är inte nödvändigt att man kan läsa och skriva.

På matten arbetar vi med pengar, volym, längd och vikt på så praktiskt sätt som möjligt.

Man kan välja att gå kursen  2 eller 3 dagar/vecka. Det är aldrig mer än 10 deltagare i klassrummet. Normalt finns tillgång till extra stöd i klassrummet.

Bas-kursen är en dagkurs, vilket innebär att vi inte räknar med att några av deltagarna bor på skolans internat.

Kontakta skolan, så skickar vi ansökningsblankett.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://solvik.fhsk.se