Dataspel och filmeffekter är en 1-årig kurs i datorgrafik där du får producera dataspel/datorspel och visuella effekter för film och reklam.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2019 - 5 jun 2020

Kontakt:
Peter Stenlund

Telefon: 0910-73 20 26
E-post:
peter.stenlund@solviksfolkhogskola.se

Besök oss på Instagram Följ oss på Instragram

Dataspel och filmeffekter startade hösten 2013 som Datorgrafiskt basår och är en konstnärlig, universitetsförberedande och introducerade kurs för dig som vill jobba som datorgrafiker inom reklam eller filmeffekt- och spelbranschen. Kursen är ettårig och ges på heltid.

Kursen bedrivs till viss del av lärare som även är yrkesverksamma på universitetetsnivå. Kursens upplägg har arbetats fram i dialog med universitetet/högskola, detta för att i mesta möjliga mån svara mot branschens krav och önskemål på förkunskaper.
Vi deltar i närliggande universitets öppna eventdagar, gör studiebesök och får en inblick i universitetsutbildningens olika projekt.

Det här vill vi med kursen

¬ Ge en orientering om vad yrkesrollen som datorgrafiker innebär
¬ Ge en inblick i hela produktionskedjan från skissarbete till slutprodukt
¬ Öva tekniska och konstnärliga färdigheter som yrket kräver
¬ Ge färdighetsträning i relevant programvara
¬ Öka konkurrenskraften vid antagning till högskolan

De här momenten innehåller kursen

¬ Grundläggande konstnärlig träning
¬ Konst-, stil-, spel- och filmhistoria
¬ Träning i produktionsverktyg och produktionsmetoder
¬ Design av miljöer, artefakter och karaktärer
¬ Grundläggande animationsprinciper
¬ Foto- och videoproduktion
¬ Grundläggande bildbehandling
¬ Grundläggande matematik för datorgrafik
¬ Projektarbete, rapportskrivning och presentationer

Alla Solvikssökande kom in på universitet/högskola/YH!

Ett av målen med kursen är att förbättra deltagarnas möjligheter att ta sig på universitet/YH/högskola. Det har aldrig gått så bra som senaste läsår för våra studenter.
Av senaste kullen sökande tog sig, oss vetande, 100 % in. Stort grattis till dem från Solvik!! Det är här viktigt att påpeka att Solviks Dataspel och filmeffekter inte automatiskt ger en högskoleplats. Någon sådan garanti finns naturligtvis inte. Det beror på en kombination av den enskilde kursdeltagarens ambition/kreativa förmåga i kombination med skolans möjlighet att ge kunskap i viktiga moment samt peka på förbättrings/prioriteringsområden.

Internatet

Du kan välja mellan två olika alternativ på boendet med olika prisnivåer. Förutom fräscha rum så ingår god mat i vår restaurang i kostnaden. I internathyran ingår frukost, lunch och middag alla vardagar.

Även om du inte bor här finns möjlighet att köpa mat i vår restaurang.

Kostnader

Du som ska gå betalar en extra grundkostnad/termin. I den kostnad ingår gemensam förbrukningsmaterial, studiebesök m.m. Det finns även möjlighet att hyra en dator.

För mer information om kostnader, klicka här.

Hör gärna av dej om du har frågor till kursföreståndaren:  peter.stenlund@solviksfolkhogskola.se

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.solvik.fhsk.se/dataspel-filmeffekter/