Utbildning i alpin sport varvas med ämnen på gymnasienivå som ger behörighet till högskola/universitet.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år 1-4 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Resekostnader 15 500:- samt liftkort 2 500:- per läsår.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2019 - 27 maj 2020

Plats för kursen: Tärnaby Skidhem

Kontakt:
Matilda Fjällström

Telefon: 0954-14757
E-post:
matilda@fhsk.nu

Folkhögskolemodellen erbjuder den studerande stor frihet men kräver också stort eget ansvar och att eleverna stöttar varandra för att införskaffa den kunskap som krävs för att uppnå uppsatta mål och behörigheter och främja den personliga utvecklingen.

Alpina linjen vänder sig till aktiva tävlingsåkare som vill kombinera studier med alpin träning och tävlingsåkning. Till stora delar är undervisningen ämnesintegrerad och genomförs i blockundervisning. Studierna vid alpina linjen är förlagda till Tärnaby. Tärnaby/Hemavan erbjuder utomordentliga möjligheter till effektiv träning. Skolan ligger en minut från liftstationen.

Undervisningen är kostnadsfri. Skolan ställer läroböcker i form av klassuppsättningar till förfogande. Förbrukningsmateriel som används i undervisningen betalas av den studerande.

Vid skolan finns tre heltidsanställda lärare. Skolan har fyra heltidsanställda tränare. Tärnaby skidhem anlitar även externa föreläsare och instruktörer när det gäller kurserna i näringslära, träningslära och mental träning. Detta gäller även den estetiska verksamheten.
I övrigt genomförs, i början på varje läsår, lägerskolor i form av fjällvandringar och undervisning i vår samiska kultur och nybyggarkultur.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.skidhemmet.nu