En kurs för dig som vill prova något helt nytt. Folkhögskolan erbjuder tillsammans med Europeiska socialfonden ett helt nytt sätt att läsa , som du har användning av i arbetet med människor.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Eftersom utbildningen vänder sig till dig som antas jobba inom skola eller annan verksamhet med barn och unga krävs ett utdrag ur belastningsregistret i samband med att du blir antagen.

Kostnader: 550:-

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019 - 28 maj 2021

Plats för kursen: Lycksele

Kontakt:
Staffan Bergström

Telefon: 072-210 66 46
E-post:
staffan.bergstrom@mail.se

Pedagogik och allmänna ämnen är en viktig bas för att kunna hjälpa andra. Behovet av stöd inom skolan har med åren ökat, arbetsuppgifterna för lärarna har medfört allt mindre tid för själva undervisningen. Ett ökat behov av vuxna i skolans alla sociala situationer gör att behovet av lärarassistenter har uppstått. Det finna ett ökat behov av lärarassistenter inom många oråden inom skolan.

Kursen är 1 år och du får stora möjligheter att utvecklas och närma dig arbetsmarknaden. Du kanske finner läsningen så intressant att du studerar upp dina gymnasiebehörigheter och läser vidare.

Praktiken görs med fördel inom grund-,gymnasie- eller folkhögskolor, men kan också vara på hvb-hem och vi hjälper naturligtvis till att ordna praktikplatser.

Kursort: Lycksele

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter utbildningen har du grunderna för att fortsätta utbilda dig vidare eller kanske jobba som lärarassistent.