Preppers och överlevnadsteknik

Storumans folkhögskola


Ansökan stängd

En kurs som riktar sig till dig som vill förbättra dina möjligheter att klara en krissituation när samhället utsätts för press och inte kan leverera ordinarie service.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.

Kostnader: All undervisning hos oss är avgiftsfri. På Preppers tar vi ut en serviceavgift på 5000 kronor per läsår. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan kan också tillkomma.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 24 aug 2020 - 28 maj 2021

Kontakt:
Håkan Jonsson

Telefon: 070-372 10 10
E-post:
hakan.jonsson@fhsk.nu

Bakgrunden är att Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) utrett Sverige och svenskarnas krisberedskap – och konstaterandet att varje svensk bör klara sig i en krissituation under minst 7 dagar. Kursen innehåller moment som jakt och fiske, överlevnadsveckor, off-gridd och eko-byggande av bostad.

Klipp från MSB:s hemsida:

"Vi lever i ett sårbart samhälle och i en tid med hot och risker som inte känner några nationsgränser. Allvarliga epidemier, terrorhot, jordbävningskatastrofer och kollapsande IT-system är händelser som vi måste kunna ta hand om, men också försöka att förhindra."

Detta i kombination med att vi sökt en kompletterande utbildning för dig som vill gå skola under ett år och utveckla dina kunskaper att leva i skog och fjällmiljö på helt egen hand. Kunskaperna och förberedelserna är mestadels till för att känna trygghet och säkerhet. Ett hållbart och ekologiskt perspektiv genomsyrar kursinnehållet och vi vänder oss även till dig som värnar om vår miljö. Kursinnehåll Utbildningen är inriktad på ”samspelet mellan” Natur, människa och teknik”.

Eftersom många moment återkommer olika veckor, det vill säga inte bara under den specifika vecka som anges, så beskrivs dessa veckor vara sammankopplade med varandra.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://fhsk.nu/utbildningar/preppers-och-overlevnadsteknik/