• Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  15 maj 2023
 • Kurstyp:
  Profilkurs

Här kan du ge din karriär ytterligare ett år sedan du avslutat din alpina gymnasieutbildning. Vi erbjuder en stimulerande kombination av träning, tävling och en god social gemenskap.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du skall ha avslutat gymnasie- eller folkhögskola med alpin inriktning och vi ser gärna att du har under 40 punkter i någon disciplin. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2023

Plats för kursen: Tärnaby

Kostnader: Aktuella avgifter finns på vår hemsida.

Kontakt: Anders Königsson

Telefon: 073-182 49 94

E-post:
anders.konigsson@fhsk.nu

Hos oss ges du stor frihet, med eget ansvar vad gäller dina studier och din träning. För att du ska kunna bli en så duktig alpin skidåkare det är möjligt erbjuder vi engagerade tränare och en fantastisk social gemenskap.

Syfte:
Att utbilda deltagaren i vad som krävs för att vara elitidrottare samt en bra medmänniska. 

Mål:
Målet med utbildningen är att fostra så bra skidåkare som möjligt, även vad gäller personliga egenskaper. Vi strävar efter att du under utbildningen skall få de förutsättningar som krävs för att du ska lyckas nå din fulla potential.

Utbildningens innehåll
Utbildningen består av 50% skidåkning och i de resterande 50% ingår grundläggande  fysiologi, träningslära, träningsplanering, näringslära samt ledarskap och mental  träning.  

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.  

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning. 

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i enlighet med folkbildningens grundtanke där deltagande, delaktighet och engagemang är de stora byggstenarna.

Kursmoment

 • Skidträning
  Bedrivs till största delen på plats i skidbacken. Under fysperioden tränar man efter individuellt anpassade träningsupplägg. Uppläggen är gjorda tillsammans med deltagaren och baseras på de tester som gjorts tillsammans med önskade utvecklingsområden. Som hjälpmedel i undervisningen använder vi bland annat video för analys, reflektion och förståelse över vad som skall göras samt hur allt hänger samman.
 • Ledarskap
  Bedrivs i samband med den dagliga verksamheten. Till exempel att planera, strukturera och genomföra träningspass. Coacha varandra med mera.
 • Träningslära, fysiologi och näringslära
  Grundläggande kunskap om kroppens basala funktioner och hur man bäst nyttjar dessa utifrån vårt syfte och målsättning. Undervisningen sker av lärare på skolan samt av externa experter/föreläsare (se ovan).
 • Mental träning
  Undervisningen/lärandet baseras på Stig Wiklunds tankar och filosofi kring ett “coachande förhållningssätt” och hur vi bygger en mästare. Arbetet sker på daglig basis i samband med övrig verksamhet eller i samband med målsättnings-/utvecklingssamtal.
 • Träningsplanering
  Görs tillsammans med deltagaren och bygger på personens behov, önskemål och utvecklingsområden samt målsättningar på kort och lång sikt.

Gemensamma moment
Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.  

Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://fhsk.nu/utbildningar/alpin-elit/

Storumans folkhögskola

Storumans folkhögskola ligger bland mäktiga fjäll och fiskrika sjöar. Många av skolans utbildningar har anknytning till friluftliv och musik, vilket avspeglas av kursutbudet som präglas av natur, skidåkning och musikproduktion. Internat erbjuds i Storuman och Tärnaby.

Storumans folkhögskola är en del av Västerbottens folkhögskola och har Region Västerbotten som huvudman.

Läs mer om skolan

Postadress:
Storumans folkhögskola
Box 3
923 21 Storuman

Besöksadress: Folkhögskolegränd 2

Telefon: 0951-267 80
E-post: info@fhsk.nu
Webbadress: https://fhsk.nu/

Vill visa att skogen är en trygg och läkande plats

Marcus och Elinor drömmer om att arbeta i naturen med människor. De går kursen Äventyrsguide och får lära sig om friluftsliv, äventyrssport och ledarskap.

Läs hela artikeln