På allmän kurs i Åsele är målet bildning. Vi ger behörigheter för vidare studier, försöker öka intresset för samhället och ger kunskap om demokratiska spelregler.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: Kontakta skolan för vidare information.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019

Plats för kursen: Åsele

Kontakt:
Sylvia Schöne

Telefon: 073-096 78 68
E-post:
sylvia.schone@vindelnsfolkhogskola.se

Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Hos oss kan du nå grundläggande eller särskilda behörigheter i matematik, naturkunskap, svenska, engelska, samhällskunskap, religion och historia. Dessutom kan du läsa in vissa andra ämnen om de behövs för dina vidare studier.

Vi jobbar målinriktat för att skapa ett bra socialt klimat, med god service och en bra kontakt mellan studerande och personal. Vi arbetar till viss del ämnesintegrerat och ser till att du får den tid som behövs för att klara dina mål. Du kan också få extra stöd vi behov.

Kostnader:
All undervisning är kostnadsfri och kurslitteratur finns för utlåning. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan får du dock betala själv. Vi tar ut en serviceavgift på 300 kronor per läsår. Denna täcker bland annat kostnaden för fika vid gemensamma samlingar.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.

För vem?
Kursen vänder sig till dig som fyllt 18 år och som vill studera på gymnasienivå.

Studieupplägg:
Vi arbetar i storgrupp, i mindre grupper samt individuellt. Samhällsämnen och naturämnen studeras i temaform.

Intyg:
Efter avslutad kurs får du ett intyg om uppnådda behörigheter. Dessutom får du ett omdöme som du kan använda när du söker till yrkeshögskola, högskola eller universitet.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Uppnått grundläggande och/eller särskilda behörigheter för vidare studier.