På allmän kurs i Umeå är målet bildning. Vi ger behörigheter för vidare studier, försöker öka intresset för samhället och ger kunskap om demokratiska spelregler.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Kontakta skolan för vidare information

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019

Plats för kursen: Umeå

Kontakt:
Oskar Häggblad

Telefon: 090-785 98 92
E-post:
oskar.haggblad@vindelnsfolkhogskola.se

Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Hos oss kan du nå grundläggande eller särskilda behörigheter i matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, religion, historia, naturkunskap samt idrott och hälsa. Dessutom kan du läsa in vissa andra ämnen (exempelvis geografi och biologi) om de  behövs för dina vidare studier.

Om behov föreligger för särskilda behörigheter till speciella utbildningar kan möjlighet att få dessa finnas (exempelvis filosofi, idrott, yoga eller moderna språk).

Vi jobbar målinriktat för att skapa ett bra socialt klimat, med god service och en bra kontakt mellan elever och personal.

Vi arbetar i storgrupp, i mindre grupper samt individuellt. Samhällsämnen och naturämnen studeras i projektform. I kursen ingår också att genomföra ett specialarbete.
Den som slutför en studiekurs om minst 30 veckor kan få intyg om grundläggande behörighet för vidare studier vid universitet eller högskola.

Kostnader:
All undervisning är kostnadsfri. Vi tar dock ut en serviceavgift på 300 kronor. Denna täcker kostnaden för fika vid gemensamma samlingar och ger dig rabatterat pris på kaffet i vår automat.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.

För vem?
Kursen vänder sig till dig som fyllt 18 år och som vill börja studera.

Studieupplägg:
Vi arbetar i storgrupp, i mindre grupper samt individuellt. Samhällsämnen och naturämnen studeras i projektform. I kursen ingår också att göra ett specialarbete.

Intyg:
Den som slutför en studiekurs kan få intyg om grundläggande behörighet för vidare studier vid universitet/högskola. Folkhögskolan kan också ge särskild behörighet i vissa ämnen.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Uppnått grundläggande och/eller särskilda behörigheter för vidare studier.