Att kunna tala, lyssna, skriva, läsa och räkna är saker vi måste vara bra på för att förstå det samhälle vi lever i och vill vara med om att påverka.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Kontakta skolan för vidare information

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2019

Kontakt:
Bengt Eliasson

Telefon: 072-200 47 87
E-post:
bengt.eliasson@vindelnsfolkhogskola.se

Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Hos oss kan du nå grundläggande eller särskilda behörigheter i matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap. Dessutom kan du läsa in vissa andra ämnen (exempelvis geografi och biologi) om de behövs för dina vidare studier.

Vi jobbar målinriktat för att skapa ett bra socialt klimat, med god service och en bra kontakt mellan studerande och personal. Vi arbetar till stor del ämnesintegrerat och varvar ofta de teoretiska diskussionerna med skapande verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov.

Efter avslutad kurs får du ett intyg om uppnådda behörigheter. Dessutom får du ett omdöme som du kan använda när du söker till yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.

Kostnader:
All undervisning är kostnadsfri. Om du inte bor på internatet betalar du 1500 kronor per läsår i serviceavgift (faktura i september). I serviceavgiften ingår bland annat fika i samband med gemensamma informationsträffar och tillgång till gym, bastu, gympasal, wellnessrum, musikrum, bio och uppehållsrum (vilka även de som bor på internatet naturligtvis kan nyttja).

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.

För vem?
Kursen vänder sig till dig som fyllt 18 år och som vill börja studera.

Studieupplägg:
Vi arbetar i storgrupp, i mindre grupper samt individuellt. I kursen ingår också att göra ett specialarbete.

Intyg:
Den som slutför en studiekurs kan få intyg om grundläggande behörighet för vidare studier vid universitet/högskola. Folkhögskolan kan också ge särskild behörighet i vissa ämnen.


Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Grundläggande och/eller särskilda behörigheter för vidare studier.