Kursen till Socialpedagog är till för dig som vill arbeta med människor som har beroendeproblematik och/eller psykosociala problem. För att bli en duktig socialpedagog behöver du engagemang och empati

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019 - 27 maj 2020

Kontakt:
Daniel Nyholm

Telefon: 070-257 86 23
E-post:
daniel.nyholm@vindelnsfolkhogskola.se

Utbildningen till socialpedagog är för dig som vill arbeta med socialt behandlingsarbete för vuxna och ungdomar. Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara som resursperson i skolor, behandlingshem och LSS-stöd.

Studierna byggs upp kring teori som följs av praktiska övningar och syftar till en personlig utveckling inriktad på att utveckla den personliga kompetensen i kontakten med andra människor.

I utbildningen ingår bland annat:

Grupper och grupprocesser:
Grundläggande teori om gruppens dynamik, ledarskap och organisationsfrågor.

Värdegrund och människosyn:
Om centrala etiska begrepp som moral, människovärde, människosyn, värdegrund och mångfald.

Samtalsmetodik:
Strategier och metoder för förändringsarbete vid samtal.

Somatisk omvårdnad och hälsa:
Om människans anatomi och fysiologi, somatiska sjukdomstillstånd

Lagstiftning:
Om aktuella områden inom socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och skollagen samt klargör vilket uppdrag och ansvar respektive verksamhet har gällande klienten. Kursen ska ge förtrogenhet i sekretesslagen och lagstiftning för dokumentation och journalföring på HVB-hem.

Mental och psykisk utveckling:
Om människans mentala och psykiska utveckling och behov samt kunskaper om hur otrygga livssituationer kan störa den sociala utvecklingen.

Missbruks- och beroendetillstånd:
Om hur missbruks- och beroendeutvecklingsförlopp kan identifieras och förstås samt kunskap om symtom på beroende och beroenderelaterade störningar samt tidiga tecken på beroende.

Psykiatrisk ohälsa och beteendestörningar:
Om de vanligaste neuropsykiatriska funktionsstörningarna; autism, Aspergers syndrom, ADHD, Touretts syndrom och lätta begåvningshandikapp.

Bemötande och förhållningssätt:
Vidareutvecklar kompetensen till ett väl genomtänkt yrkesetiskt bemötande och förhållningssätt.

Dokumentation: 
Tillämpa dokumentation och journalföring enligt lagstiftningen.

Yrkesroll och hälsa:
Förebyggande av ohälsa i yrkesrollen. Metoder och verktyg som förebygger kritiska situationer, samverkande faktorer som säkerställer en trygg och säker arbetsmiljö.

Grunder för kommunikation:
Kommunikation i såväl skrift som tal.

Rehabiliteringsinsatser:
Pedagogiska, psykologiska och medicinska behandlingsmetoder samt samhällsbaserade stödåtgärder.

Personlig utveckling: 
Lära känna sig själv och sitt inre jag för att nå positiv förändring.

Praktik:
Tillämpa och utveckla yrkesrollen.

Examensarbete.

 

Länk till kursen på skolans webbplats
http://fhsk.nu/utbildningar/socialpedagog/