Byggnadsvård

Ansökan stängd

På byggnadsvård och återbruk får deltagarna lära sig att varsamt ta hand om och bygga hus på ett ekologiskt och hållbart sätt. Vi lär oss att återanvända istället för att köpa nytt och vi studerar grunderna i kulturhistoriska hantverk som timring, stolpverk gammalt byggnadsmåleri och tillverkning av gamla och ekologiska målningsmaterial.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.

Kostnader: All undervisning hos oss är avgiftsfri. För kursmaterial på Byggnadsvård betalar du 1500 kronor per termin. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan kan tillkomma.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 27 maj 2022

Kontakt:
Mikael Burman

Telefon: 070-307 15 34
E-post:
mikael.burman@fhsk.nu


Fler kurser inom: Trä , Byggnadsvård

Du lär dig “lite” om mycket inom byggnadsvård och återbruk. Du lär dig att varsamt ta hand om hus på ett ekologiskt och hållbart sätt. Du lär dig att återanvända istället för att köpa nytt. Du lär dig använda ekologiska färger.

Du lär dig att använda handverktyg som kniv och yxa och du lär dig att bygga och laga ett timmerhus. Du får prova på andra byggtekniker som stolpverk och regelverkshus och även andra kulturhistoriska hantverk, som byggnadsvårdsmåleri och tjärtillverkning, ingår.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Syfte
Att deltagarna ska lära sig att varsamt ta hand om och bygga hus på ett ekologiskt och hållbart sätt. Att lära sig att återanvända istället för att köpa nytt och att lära sig grunderna i kulturhistoriska hantverk som timring, stolpverk gammalt byggnadsmåleri och tillverkning av gamla och ekologiska målningsmaterial.

Utbildningens mål
Målet med utbildningen är att deltagarna ska lära sig:

 • Förstå gamla byggnadens konstruktioner
 • Att lära sig förstå värdet i den gamla byggnaden
 • Grunderna i det gamla hantverket med handverktyg
 • Att använda ekologiska byggmaterial
 • Att återbruka byggmaterial och verktyg
 • De olika bygg och målning materialens egenskaper
 • Att återanvända istället för att slänga.

Undervisningsformer
Vår utbildning är till 95 procent praktisk och till stor del utomhus. Vi jobbar till största del i grupp eller i par. Undervisningsmetoden som vi använder är “Learning by doing”. Eftersom det är hantverk vi jobbar med så tror vi på att man handgripligen måste jobba med händerna och vi diskuterar i grupp och löser problem tillsammans i sann folkhögskoleanda.

Att få misslyckas är också ett sätt att lära sig på. Det ingår också föreläsningar studiebesök och självstudier.

Kursmoment

Maskin och verktygslära är ett teoretiskt och praktiskt moment där du får lära dig:

 • Verktyg
 • Handmaskiner
 • Snickerimaskiner 

Timring är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Timmerhusens konstruktion
 • Timmerhusenshistoria
 • Verktyg
 • Bil och barka timmer
 • Praktiskt timra ett hus
 • Byta syllstock och laga stockar i ett timmerhus

Motorsågskort A (tillval)
Deltagare på vår byggnadsvård ges möjlighet att ta körkort för motorsåg på nivå A. Kursen ges i samarbete med Säker Skog.

Stolpverk är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Såga minisågverk
 • Olika fog tekniker
 • Konstruktioner
 • Hållfasthet

Återbruk/återvinning är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Ta hand om gammalt byggnadsmaterial
 • Ritning (Sketch up)
 • Återbruk av textil
 • Återbruk av möbler
 • Ekologisk rengöring av trä
 • Ekologisk rengöring av metall
 • Lagning eller tillverkning av trädetaljer
 • Ytbehandling av trä och metall

Fönsterrenovering är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Verktyg
 • Färg och kittborttagning
 • Underarbete
 • Träkunskap
 • Göra linoljekitt, linoljespackel och linoljefärg
 • Skära glas
 • Kitta fönster
 • Måla med linoljefärg 

Projekt Bygga och rusta ekologiskt
I detta projekt utforskar vi hur befintliga hus och byggda miljöer kan byggas om för att möjliggöra ökad energi- och resurshushållning. Vi utforskar också vad det innebär att bygga nya hus på ett ekologiskt, resurshushållande sätt.

Vi tittar vidare på hur arkitektur och fysisk planering i våra lokala samhällen kan understödja både resurshushållning och ett levande socialt, ekonomiskt, kulturellt och politiskt liv i vår lokalsamhällen. Vi söker samverkanspartners som har byggprojekt på gång. 

Färglära är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Primärfärger
 • Sekundärfärger
 • Varma och kalla färger
 • Färgcirkeln
 • Färgsättning förr
 • Göra äggoljetempera
 • Göra limfärg

Målning/tapetsering är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Verktyg för målning och tapetsering
 • Underarbete målning
 • Underarbete tapetsering
 • Tapetsering
 • Målning

Takbeklädnad är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Olika takbeläggningar
 • Bygga/lägga olika takbeläggningar

Smide är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Metallära
 • Säkerhet i smedja
 • Grundläggande varmbearbetning av stål
 • Återbruk av metall
 • Att smida krokar gångjärn och eggverktyg

Energi är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Om isolering
 • Vad ett hus mår bra av
 • Att bygga en solvärmefläkt
 • Om olika ekologiska energikällor i ett hem

Ytbehandling utvändigt är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Koka Falurödfärg
 • Koka tjära både vanlig och Björktjära
 • Göra kalkfärg

Studiebesök/Studieresor
Vi åker på ett antal studiebesök bla:

 • 3 dagars studieresa (olika destinationer olika år)
 • Västerbottens Museum
 • Målarflickan (Dekorationsmålare)
 • Jon Lundström (timmerman)
 • Ylva Göransson (Ekohus)
 • Modernt sågverk

Diplomering certifiering

 • Motorsågskörkort A

Kursföreståndare
Mikael Burman har jobbat som målare 25 år och drivit eget byggnadsvårdsföretag i 9 år.

Andra lärare

 • Elisabet Gottnersson har lång erfarenhet som slöjdlärare inom glas, färglära och stil/kulturhistoria.
 • Andreas Nevas är en erfaren slöjdlärare och håller i motorsågsutbildningen.
 • Mia Persson är smed och har 11 års erfarenhet av yrket.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://fhsk.nu/utbildningar/byggnadsvard/