Undersköterska

Profilkurs, Yrkesutbildning Vindelns folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-2 år 3 terminer
 • Ansök senast:
  15 maj 2023
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

Efter avslutad och godkänd utbildning kommer du kunna arbeta inom hälso- och sjukvården som undersköterska, vårdare, skötare, personlig assistent eller boendestödjare.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 28 aug 2023

Kostnader: All undervisning hos oss är avgiftsfri. Dock tar vi ut en serviceavgift på 550 kronor. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan kan tillkomma.

Kontakt: Mahmoud Alturk

Telefon: 073-088 43 84

E-post:
mahmoud.alturk@fhsk.nu

Undersköterskeutbildningen med inriktning psykisk hälsa är till för dig som vill inspirera och stötta andra människor i deras resa mot en förbättrad hälsa. Efter avslutad och godkänd utbildning kommer du kunna arbeta inom hälso- och sjukvården som undersköterska, vårdare, skötare, personlig assistent eller boendestödjare. Potentiella arbetsplatser är bland annat vård och omsorgsboende för äldre, akutsjukvården, hälsocentraler och hemtjänsten.

Syfte

Syftet med utbildningen är att utbilda kompetenta, hälsofrämjande medarbetare med en helhetssyn på människor till framtidens hälso- och sjukvård.

Mål
Målet är att deltagarna efter avslutad utbildning skall vara redo att jobba som undersköterskor med:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
 • kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
 • kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling.
 • förmåga att granska och föreslå förändringar inom verksamhetsområdet.
 • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Utbildningens innehåll
Utbildningen är på heltid, måndag till fredag, och genomförs antingen i fysisk form vid vår enhet i Umeå eller genom fjärrundervisning. För den som studerar på distans finns möjlighet att nyttja våra övriga enheter i regionen. Där finns bra uppkoppling, datorer och viss handledning av övriga lärare på plats.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i linje med folkbildningens grundtanke, det vill säga att deltagarnas delaktighet, deltagande och engagemang är centrala faktorer. Beroende på kursmoment förekommer både teoretiska och praktiska inslag. Praktik ingår.

Kursmoment:

Kurs Kurskod Poäng
Anatomi och fysiologi 1  ANOANA01 50
Anatomi och fysiologi 2 ANOANA01 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1  FUTFUN01 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 FUTFUN02 100
Gerontologi och geriatrik  GERGER0 100
Hälso- och sjukvård 1  HAOLHAL01 100
Hälso- och sjukvård 2 HAOLHAL02 100
Omvårdnad 1  OMVOMV01 100
Omvårdnad 2 OMVOMV02 100
Psykiatri 1 PSYPS01 100
Psykiatri 2 PSYPS02 100
Psykologi 1  PSYPS01 50
Social omsorg 1  SOASOC01 100
Social omsorg 2 SOASOC02 100
Vård- och omsorg specialisering  VADVAD00 100
Svenska 1  SVESVE01 100
eller    
Svenska som andra språk 1  SVASVA01 100
Samhällskunskap 1a1  SAMSAM01a1 50

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://fhsk.nu/utbildningar/specialistunderskoterska-psykisk-halsa/

Fler kurser inom: Vård / Omsorg Undersköterska

Vindelns folkhögskola

Vindelns folkhögskola har erbjudit kunskaper och erfarenheter för framtiden sedan starten 1905. Det har visat sig vara ett koncept som håller. Vi har en lugn och kreativ studiemiljö. Vi har cirka 200 studeranden och har tillgång till internatboende.

Vindelns folkhögskola är en del av Västerbottens folkhögskola och har Region Västerbotten som huvudman.

Läs mer om skolan

Postadress:
Vindelns folkhögskola
Box 39
922 21 Vindeln

Besöksadress: Folkhögskolevägen 14

Telefon: 0933-136 00
E-post: info@fhsk.nu
Webbadress: https://www.fhsk.nu/

Jag tycker om att hjälpa andra människor, till exempel de äldre

Hamid Niazi går Allmän kurs med inriktning mot undersköterska. När han är klar vill han jobba några år på äldreboende och sedan plugga vidare till sjuksköterska.

Läs hela artikeln