På Umeå Folkhögskola har vi valt att dela in Allmän kurs i 4 grupper, där varje grupp tar ett steg närmare behörighet för vidare studier på yrkeshögskola och universitet.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Ansökningar efter den 30/4 behandlas i mån av tid.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 24 aug 2020 - 4 jun 2021

Kontakt:
Birgitta Lanhede

Telefon:
E-post:
birgitta.lanhede@umeafolkhogskola.se

På Umeå Folkhögskola har vi valt att dela in Allmän kurs i 4 grupper, där varje grupp tar en ett steg närmare behörighet för vidare studier på yrkeshögskola och universitet:

Allmän kurs 1: 

  • Grundläggande kurs i svenska som andraspråk samt introduktion i samhällskunskap, matematik och naturkunskap
  • Förberedande kurs för vidare studier i Allmän kurs 2

Allmän kurs 2:

  • Grundläggande kurs i svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik, engelska och naturorientering
  • Förberedande kurs för vidare studier i Allmän kurs 3

Allmän kurs 3:

  • Ämnes- eller yrkesprofil
  • Ämnesprofil är en grundläggande kurs i svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap och naturorientering. Förberedande kurs för vidare studier på gymnasienivå.
  • Yrkesprofil läser 50 procent profil och 50 procent allmänna ämnen på grundnivå och innebär körkortsteori för B-behörighet samt ett antal individuella körlektioner samt branschkunskap inom transport och distribution


INTYG & BEHÖRIGHET ALLMÄN KURS 1 – 3

Allmän kurs är en högskoleförberedande kurs där du ges möjlighet att nå den grundläggande behörighet som behövs för att söka vidare till högre studier.

Kursintyg utfärdas efter ett läsår där de ämnen som den studerande deltagit i anges. Frånvaro anges i intyget om den överstiger 20 procent.

Vid avslutade och godkända studier motsvarande årskurs 9 i svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska ges ett intyg om kunskaper inhämtade på folkhögskola motsvarande grundskolenivå. Om det efterfrågas kan det även ges ett studieomdöme enligt gällande kriterier.