Allmän kurs Grund

Ansök nu

Här har du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till yrkeshögskola och universitet.

 

Fram till den 28 januari 2022 behandlas ansökningarna i mån av plats.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: 28 januari 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Ansökningar efter den 28 januari behandlas i mån av tid.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 10 jan 2022 - 3 jun 2022

Kontakt:
Therese Mhanna

Telefon:
E-post:
therese.mhanna@umeafolkhogskola.se


OBS!
Ansök senast
28 januari 2022

Du läser svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap och valda delar ur naturorienterande ämnen.

Allmän kurs Grund har både en ämnes- och en yrkesprofil

Ämnesprofilen är en grundläggande kurs i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap och naturorientering. Hel- eller deltid.

Yrkesprofilen går enbart att läsa på heltid. Då läser man 50 % profil och 50 % allmänna ämnen på grundnivå.

  • Transport: innebär körkortsteori för B-behörighet, ett antal individuella körlektioner samt branschkunskap inom transport och distribution.
  • Omsorg: syftar till att ge en inblick i och introduktion till yrken inom vård och omsorg, med särskilt fokus på språket.

INTYG & BEHÖRIGHET ALLMÄN KURS GRUND
Kursintyg utfärdas efter ett läsår där de ämnen som den studerande deltagit i anges. Frånvaro anges i intyget om den överstiger 20 %.

Vid avslutade och godkända studier motsvarande årskurs 9 i svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska ges ett intyg om kunskaper inhämtade på folkhögskola motsvarande grundskolenivå. Om det efterfrågas kan det även ges ett studieomdöme enligt gällande kriterier.

VILLKOR FÖR FULLGJORD KURS
Kursen anses vara fullgjord när den planerade kurstiden är avslutad. Deltagande i kursens aktiviteter, enligt överenskommelse med en godtagbar mängd närvaro (riktmärke 80%), krävs.

Kursen kan räknas in som en del i folkhögskolans krav på studieomfattning.