Gynna Livet - distans

Ansökan stängd

Gynna livet - En inre och yttre omställningsresa

Vi lever i en tid där många frågor ställs på sin spets. Hur hanterar vi det klimatnödläge som råder och de akuta hot som finns mot den biologiska mångfalden? Hur ställer vi om så att även våra barn och barnbarn har en planet de kan leva på? Hur hushåller vi med resurserna så de räcker åt allt och alla?

Den här kursen handlar om vad vi gör nu. Den handlar om omställning och hållbarhet, på ett inre och yttre plan, och om att söka nya vägar framåt. Den tar upp en rad olika teman och ämnen som hör ihop med planetens överlevnad och människans del i helheten.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
6 obligatoriska träffar
6 obligatoriska nätträffar

Studietakt: 50%

Längd: 10 tim/v i 30 v

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Senast 10 augusti. Till ansökan bifogas ett personligt brev. I det personliga brevet berättar du om dig själv och varför du vill gå kursen. Senast 20 augusti får du veta om du fått plats på kursen.

Kostnader: Folkhögskolekursen är kostnadsfri, en serviceavgift på 400 kronor tas ut för hela kursen. Kostnad för internat: Erbjudande: Mat och logi kostar 1745 kronor per kurstillfälle (enkelrum) resp. 1525kronor (dubbelrum).

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 6 sep 2021 - 17 apr 2022

Kontakt:
Emma Nyman

Telefon: 070-274 64 55
E-post:
emma@uppstroms.se


Kursen låter existentiella och teologiska perspektiv ta plats. Hur påverkas vi och vår inre människa av det som händer runt omkring oss? Var finns hopp? Hur orkar vi arbeta för den värld vi vill ha? Som en röd tråd genom kursen finns befriande bibel, som är ett sätt att läsa bibeln sprunget ur den latinamerikanska befrielseteologin. I befriande bibel står livet i fokus och en viktig utgångspunkt är att ständigt ställa sig frågan: ”Vad gynnar livet?” Befriande bibel tar avstamp i vardagen och vill ge mod och kraft att arbeta för en förändrad verklighet där ekonomisk, social och ekologisk rättvisa får råda. Vi använder befriande bibels förhållningssätt för att samtala om det som väcks i oss under kursen. Kursen vill vara en plats för provtänk där vår världsbild, självbild och gudsbild får utmanas. Vi försöker vända på perspektiv och hierarkier, vi ifrågasätter rådande maktstrukturer, vedertagna sanningar och normer i både samhälle och kyrka. Vi använder våra egna erfarenheter, vi delar våra tankar med varandra, vi gör kursen tillsammans. Kursen är handlingsinriktad och vill få oss att funderar över hur våra samtal och våra reflektioner kan få praktiska konsekvenser i våra liv.

Under höstterminen hålls de fysiska träffarna på Munkvikens lägergård och under vårterminen hålls de på Edelviks folkhögskola. Träffarna sker 10-12 september, 15-17 oktober, 19-21 november, 28- 30 januari, 25-27 februari och 15-17 april. Vi börjar kl 10 på fredagen och slutar kl 15 på söndagen. En gång mellan varje gång vi träffas fysiskt har vi en digital träff på kvällstid. Mellan träffarna görs hemuppgifter och visst litteraturstudium och under året får du fördjupa dig i ett eget valt arbete (enskilt eller i grupp).

Kursledaren Emma Nyman bor i Näsåker i Ångermanland på en liten självhushållningsgård med sin man och sina två barn. Hon är präst i Svenska kyrkan och hon har i flera år bott i Latinamerika och levt med den befrielseteologiska kyrkan och lärt sig om befrielseteologi och befriande bibelläsning. Hon funderar mycket kring hur ett hållbart liv kan se ut i vår tid och hon tycker om att utmana sin tanke och se hur alternativa vägar framåt kan gestalta sig.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Teman på kursen - Befriande bibel (förhållningssätt inspirerat från latinamerikanskt sätt att läsa bibeln, vara kyrka och tolka sig själv och omvärlden) - Världsläget och omvärldsanalys, lokala och globala röster - Omställningsrörelsen, hållbarhetsbegreppet - Naturens rättigheter, äganderätt, resursfördelning, kolonialism, ekoteologi - Skogen, biologisk mångfald - Självhushållning, regenerativt jordbruk, permakultur, matsuveränitet, mindre konsumistisk livsstil - Mystik och förnöjsamhet, politik och aktion

Länk till kursen på skolans webbplats
https://edelvik.se/gynna-livet/