Filmscenografi och attributmakeri

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Edelviks folkhögskola
Plats:
Burträsk - Västerbottens län
Längd:
2 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Den 15 april påbörjas den första urvalsprocessen av ansökningar till Filmscenografi och attributmakeri. Därefter behandlas ansökningar löpande i mån om plats.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2023 - 7 jun 2024

Kostnader: Ingen kursavgift. Service- / förbrukningsmaterialskostnad tillkommer.

Kontakt: Edelviks folkhögskola

Telefon: 0914-795100

E-post:
info@edelvik.se

Utbildningen Filmscenografi och attributmaker riktar sig till dig som vill arbeta med filmscenografi eller attributmakeri för film. 

Utbildningarna omfattar två år av heltidsstudier som varvar teori med praktik. En stor del av utbildningstiden består av produktionsinriktat arbete. Samverkan sker med filmutbildningen och skådespelarutbildningen. I utbildningen ingår perioder av praktik som ger den studerade goda möjligheter till produktionserfarenhet och nätverksbyggande. Den inledande delen av utbildningstiden är gemensam för de två inriktningarna, sedan sker en successiv fördjupning inom respektive område: scenografi och attributmakeri.

Utbildning för scenografi och attributmakeri i norra Västerbotten är väletablerad inom den svenska filmbranschen och har sina rötter i den verksamhet som startade 1987 under arbetsnamnet Nordiska Scenografiskolan Skellefteå. Utbildningen har sedan dess utvecklats i etapper och har nu landat på Edelviks folkhögskola i en miljö som även rymmer både filmutbildning och skådespelarutbildning.

Utbildningen för filmscenografi och attributmakeri arbetar med ett problembaserade lärande, vilket ger den studerande goda möjligheter att utvecklas tekniskt och konstnärligt. I utbildningen jobbar vi med designprocesser, grundläggande filmkunskap, kulturhistoria, hantverksmetoder, attributmakeri, scenografibygge och ett antal gestaltningsprocesser riktat mot film.

Studietidens samlade erfarenheter kan bana väg för en yrkesverksamhet inom den svenska filmindustrin eller annan scenisk verksamhet så som teatrar, utställningsgestaltning o.s.v.

Studietiden kan även ge de nödvändiga erfarenheterna för att söka högre utbildningar inom områdena design, filmgestaltning, scenografi, digitaldesign etc.

Den svenska filmbranschen är under ständig utveckling och har behov av föryngring. Utsikterna att lyckas inom branschen handlar väldigt mycket om personlighet, intresse av att fungera i ett arbetslag, vara kreativ och lösningsfokuserad. Utbildningens praktiktid ger de studerande en unik möjlighet att ta de viktiga första stegen som kan mynna ut i ett filmabetaryrke.

 

Kursmoment

1.       Designprocess

I designprocessen ingår alla de delar som leder fram till en visuellgestaltning för film: manusanalys, gestaltningsidé, förvisualisering med modell, moodboard och tekniska beskrivningar.

2.       Grundläggande filmkunskap

Momentet ger de grundläggande insikterna i filmens berättarkomponenter där praktiska  moment ingår med kamera, ljus och ljud.

3.       Kulturhistoria

Momentet ger de studerande en orientering i stil- och konsthistoria samt berättandets historia som mynnar ut i filmens historia. Fokus ligger på bild och gestaltning genom historien.

 4.       Filmgestaltning

Momentet ger insikter i scenografins och artefakternas möjligheter som berättarkomponenter i film. I momentet ingår även praktiska delar av verkstadsintroduktion, säkerhetsutbildning, färg, material och konstruktion.

 5.       Filmgestaltning fördjupning

I momentet ges möjlighet för dem som valt inriktningen scenografi att utveckla arbetsmetoderna för  filmgestaltning utifrån manus.  Momentet utvecklar även insikter i effektmakeri, scenografi för Tv-produktion.

 6.       Attributmakeri fördjupning

I momentet ges möjlighet för dem som valt inriktningen attributmakeri att utveckla materialkännedom och arbetsmetoder för tillverkning av rekvisita och attribut för film. Momentet utvecklar även insikter i mask och effektmakeri.

 7.       Produktionspraktik

Två perioder av praktik ingår i studietiden. Praktikperiod 1  sker under senare delen av vårterminen i åk 1 och praktikperiod 2 sker under vårvintern i åk 2. Praktikperioderna planeras i samförstånd med skolans personal. Utbildningarna ger en långvarig kontakt med branschen vilket borgar för goda möjligheter att komma ut på olika former av film- och teaterproduktioner för relevant praktik.

 8.       Slutprojekt

Utbildningstiden avslutas med ett slutprojekt där den studerande själv utvecklar en gestaltningsidé, antingen på egen hand eller i samverkan med andra. Här kan samverkan ske med andra utbildningar på skolan eller andra utbildningsaktörer eller aktörer i branschen för film och teater.

Slutprojektet planeras i god tid och den produktionsinriktade fasen sker under den sista delen av utbildningstiden.

 Lärandemål

Studietiden ska ge de studerande:

  • grundläggande kunskaperna i designprocessen för film
  • grundläggande kunskaper i filmens berättarkomponenter och dess olika yrkesroller
  • grundläggande kunskaper i foto, ljus och redigering
  • grundläggande kunskaper i kulturhistoria för visuellgestaltning
  • goda kunskaper i material, konstruktion och säkerhet
  • en god insikt i yrkesrollen för en attributmakare
  • en god insikt i yrkesrollen för en scenograf
  • en god insikt i branschen för visuellgestaltning, film och teater

Efter utbildningen får kursdeltagaren ett allmänt kursintyg .

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Det övergripande målet är att den studerande efter utbildningen ska ha utvecklat kunskaper som ger förutsättningar för arbete i produktionsmiljöer inom områdena film och teater. Studietiden ska även ge erfarenheter för studier på högre nivå.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://edelvik.se/filmscenografi-och-attributmakeri/

Planerar att bli slöjdlärare

Amanda och Molly går en profilkurs inriktad på återbruk, design och hållbarhet. - Vi får testa massa olika tekniker. Vi har till exempel jobbat med papper och fått renovera och restaurera gamla möbler, säger Molly.

Läs hela artikeln

Edelviks folkhögskola

I norra Västerbottens vackraste bygder ligger Edelviks folkhögskola. Edelvik är en mötesplats för människor från hela landet, med olika bakgrund och i olika åldrar. Vi tror på kulturen och människans kreativitet – vår undervisning utgår från denna övertygelse  vi tror på konsten, litteraturen, berättandet och teatern. Vi vill uppmuntra våra studerande att söka efter inre styrka och identitet.

Läs mer om skolan

Postadress:
Edelviks folkhögskola
Skelleftevägen 1
937 32 Burträsk

Telefon: 0914-795 100
E-post: info@edelvik.se
Webbadress: http://www.edelvik.se/