Musikpedagoglinjen vänder sig till dig som vill jobba pedagogiskt med musik samtidigt som du ges möjlighet att utveckla din musikalitet och ditt ledarskap.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du ska ha grundläggande behörighet på gymnasial nivå eller arbetslivserfarenhet i minst tre år för att kunna söka till Musikpedagoglinjen.

Kostnader: Materialavgift 1500 kr/termin (med reservation för ändringar)

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019

Kontakt:
Fredrik Törngren

Telefon: 072-518 07 44
E-post:
fredrik.torngren@alsta.se

Vill du jobba med pedagogik och musik?

På Musikpedagoglinjen får du får lära dig att använda musiken ur ett socialt perspektiv samtidigt som du arbetar med att utveckla din musikalitet och ditt ledarskap. Som musikpedagog kan du arbeta inom många olika områden, bland annat: studieförbund, äldrevård, kulturskolor, handikappomsorg, fritidsgård, frilans, fortbildningar och så vidare.

Under din studietid kommer du att ha praktik 1 dag i veckan.

Deltagarinflytande

Utbildningen har stort deltagarinflytande. Den är processinriktad och utgår ofta från deltagarnas egna erfarenheter och önskemål. Vi arbetar bland annat med:

 • Att leda
 • Att ge/få reflektioner och feedback
 • Att dra slutsatser

Under utbildningen läser du bl.a:

 • Ensemblemetodik
 • Gruppdynamik och kommunikation
 • Litteratur
 • Rytm
 • Drama
 • Bruksspel
 • Ensemble
 • Röstvård
 • Sångensemble/kör
 • Musikteori
 • Instrumentallektioner
 • Praktik och praktikuppföljning
 • Musikskapande
 • Lots
 • MI (Motiverande samtal)
 • Projektarbete
 • Musikteater/föreställning
 • Marknadsföring
 • Entreprenörsskap

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Vid godkänd avslutad utbildning får du som studerat på Ålsta ett kursintyg. Du förväntas vid avslutad utbildning ha fått stor erfarenhet av att möta människor i grupp samtidigt som du har utvecklats som ledare, musiker och människa. Du kommer ha möjlighet att arbeta som musikpedagog inom diverse områden och du kommer vara väldigt bra rustad för vidare studier.