Allmän kurs gymnasienivå vänder sig till dig som vill komplettera dina gymnasiebetyg och skaffa dig grundläggande behörighet för att kunna studera vidare på högre nivå eller för att lättare få jobb.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Anpassas individuellt

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du har ej fullständig behörighet från gymnasiet.

Kostnader: Läsårsbaserad serviceavgift om 1000 kr/termin. Med reservation för ändringar.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2020

Kontakt:
Kajsa Larsson

Telefon:
E-post:
kajsa.larsson@alsta.nu

Plugga in dina betyg på Allmän kurs

Denna kurs vänder sig till dig som har ofullständig gymnasieexamen. Studierna sker i en trivsam miljö där du ges den stöttning du behöver för att nå just dina mål. När du börjar utbildningen utformar du tillsammans med din klassföreståndare en studieplanering utifrån dina tidigare studier och erfarenheter. 

På Allmän kurs läser du de behörighetsgivande ämnena på gymnasienivå i temablock (ämnesövergripande) istället för att läsa till exempel svenska eller SO enskilt på schemat. Förutom studier är det för oss viktigt att du som individ utvecklas på det personliga planet och vi arbetar aktivt för att du ska få en stärkt självkänsla och växa som människa under din studietid.

I kursen ingår även schemabrytande aktiviteter som föreläsningar, projektarbeten, studiebesök, friluftsdagar, gemensamma aktiviteter med mera.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Vid godkänd avslutad kurs får du som studerat på Ålsta ett kursintyg med ett tillhörande studieomdöme som kan användas för att söka vidare till fortsatta studier på högskola eller universitet.