Allmän kurs - Stödbiträde

Ansök nu

Allmän kurs - Stödbiträde är en förberedande vårdutbildning som vänder sig till dig som vill kunna arbeta som stödbiträde inom exempelvis äldreomsorgen samt för att kunna söka vidare studier inom vård och omsorg.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 9 augusti 2021

Lediga platser: Ja

Kostnader: Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en läsårsbaserad serviceavgift om 1000 kr/termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 25 aug 2021

Kontakt:
Joanna Söderberg

Telefon:
E-post:
joanna.soderberg@alsta.nu


OBS!
Ansök senast 9 augusti 2021

För dig som vill kunna arbeta med vård och omsorg 

Denna förberedande vårdutbildning vänder sig till dig som vill kunna arbeta inom vårdbranschen och samtidigt är en person som trivs med att arbeta med andra människor, såväl kollegor som brukare. Kursen förbereder dig för vidare studier inom vård och omsorg, exempelvis vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildningen. Den är också ett bra val för dig som har ett annat modersmål än svenska.  

Ett stödbiträde arbetar med omvårdnad av andra människor, exempelvis inom äldreomsorg och personlig assistans. Arbetsuppgifterna varierar men omfattar bland annat att du hjälper brukaren med personlig hygien, hemskötsel, vardagliga sysslor samt stöttar ordinarie personal.  

Vid godkänd avslutad kurs får du som studerat på Ålsta ett kursintyg samt ett behörighetsintyg om du uppnått ämnesbehörigheter på grundskolenivå.

Kursinnehåll 

Kursen kommer att ge dig yrkes- och språkkunskaper som gör det möjligt att arbeta som stödbiträde inom exempelvis äldreomsorgen och personlig assistans samt för att kunna söka vidare studier inom vård och omsorg, exempelvis vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildningen.  

Du kommer att läsa 

 • Svenska som andraspråk
 • Yrkessvenska 
 • Omvärldskunskap 
 • Etik och moral 
 • Demens-ABC - bemötande vid demens 
 • Sekretess och tystnadsplikt 
 • Lagar, regler och riktlinjer - Lex Sara i äldreomsorgen 
 • Omvårdnad 
 • Dokumentation inom äldreomsorgen 
 • Klagomålshantering 
 • Praktisk utbildning och arbetsgivarinformation 
 • Förflyttningsteknik 
 • Arbetsgivarinformation 
 • Brandutbildning 
 • Individuell anpassad introduktionspraktik