Allmän kurs grundskolenivå

Ansök nu

Allmän kurs grundskolenivå vänder sig till dig som vill komplettera dina grundskolebetyg och skaffa dig grundläggande behörighet för att kunna studera vidare på gymnasienivå.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Anpassas individuellt

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du har ej fullständig behörighet från grundskolan. Vi tar emot ansökningar löpande.

Kostnader: Läsårsbaserad serviceavgift om 1000 kr/termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 25 aug 2021

Kontakt:
Ann-Caterine Andersson

Telefon:
E-post:
ann-caterine.andersson@alsta.nu


Plugga in dina betyg på Allmän kurs

Denna kurs vänder sig till dig som har ofullständig grundskoleexamen. Kursen är också ett bra val för dig som har ett annat modersmål än svenska och har kunskaper motsvarande SFI nivå D.  

Studierna sker i en trivsam miljö där du ges den stöttning du behöver för att nå just dina mål. När du börjar utbildningen utformar du tillsammans med din klassföreståndare en studieplanering utifrån dina tidigare studier och erfarenheter. 

På Allmän kurs läser du de behörighetsgivande ämnena på grundskolenivå i temablock (ämnesövergripande) istället för att läsa till exempel svenska eller SO enskilt på schemat. Förutom studier är det för oss viktigt att du som individ utvecklas på det personliga planet och vi arbetar aktivt för att du ska få en stärkt självkänsla och växa som människa under din studietid.

I kursen ingår även schemabrytande aktiviteter som föreläsningar, projektarbeten, studiebesök, friluftsdagar, gemensamma aktiviteter med mera.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Vid godkänd avslutad kurs får du som studerat på Ålsta ett kursintyg med ett tillhörande studieomdöme som kan användas för att studera vidare på gymnasienivå.