Allmän kurs - Stödbiträde

Ålsta folkhögskola


Ansökan stängd

Allmän kurs - Stödbiträde är en förberedande vårdutbildning som vänder sig till dig som vill kunna arbeta som stödbiträde inom exempelvis äldreomsorgen samt för att kunna söka vidare studier inom vård och omsorg.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Kursstart sker på höstterminen. Det krävs inga förkunskaper för att söka till Allmän kurs - Stödbiträde. Vissa delar i kursinnehållet sker via lärplattform på dator, grundläggande datorkunskaper är därför önskvärt.

Kostnader: Läsårsbaserad serviceavgift om 1000 kr/termin. Med reservation för ändringar.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 7 sep 2020 - 1 jun 2021

Kontakt:
Joanna Söderberg

Telefon:
E-post:
joanna.soderberg@alsta.nu

För dig som vill kunna arbeta med vård och omsorg 

Denna förberedande vårdutbildning vänder sig till dig som vill kunna arbeta inom vårdbranschen och samtidigt är en person som trivs med att arbeta med andra människor, såväl kollegor som brukare. Kursen förbereder dig för vidare studier inom vård och omsorg, exempelvis vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildningen. Den är också ett bra val för dig som har ett annat modersmål än svenska 

Ett stödbiträde arbetar med omvårdnad av andra människor, exempelvis inom äldreomsorg, personlig assistans eller handikappomsorg. Arbetsuppgifterna varierar men omfattar bland annat att du hjälper brukaren med personlig hygien, hemskötsel, vardagliga sysslor samt stöttar ordinarie personal.  

Undervisningen kommer att bedrivas både på vår skola i Sundsvall och i Fränsta. Du som deltagare kommer därför att erbjudas gratis resor med kollektivtrafik mellan skolorna.  

Vid godkänd avslutad kurs får du som studerat på Ålsta ett kursintyg. 

Kursinnehåll 

Kursen kommer att ge dig yrkes- och språkkunskaper som gör det möjligt att arbeta som stödbiträde inom exempelvis äldreomsorgenpersonlig assistans eller handikappomsorgen samt för att kunna söka vidare studier inom vård och omsorg, exempelvis vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildningen.  

Du kommer att läsa 

 • Svenska som andraspråk
 • Yrkessvenska 
 • Omvärldskunskap 
 • Etik och moral 
 • Demens-ABC - bemötande vid demens 
 • Sekretess och tystnadsplikt 
 • Lagar, regler och riktlinjer - Lex Sara i äldreomsorgen 
 • Omvårdnad 
 • Dokumentation inom äldreomsorgen 
 • Klagomålshantering 
 • Praktisk utbildning och arbetsgivarinformation 
 • Förflyttningsteknik 
 • Arbetsgivarinformation 
 • Brandutbildning 
 • Individuell anpassad introduktionspraktik 

Praktik  

Under din studietid kommer du även att ha praktik, vilket kommer medföra att du kan förankra dina teoretiska kunskaper rent praktiskt samtidigt som du får möjlighet att knyta värdefulla kontakter för ditt framtida yrkesutövande. 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursen möjliggör för arbete inom exempelvis äldreomsorg, personlig assistans eller handikappomsorg. Den förbereder dig också för vidare studier inom vård och omsorg, exempelvis vårdbiträde- eller undersköterskeutbildningen.