Ny förberedande vårdutbildning till Sundsvall och Fränsta

Förra veckan blev det klart att från och med höstterminen 2020 kommer vi på Ålsta folkhögskola, som är en del av Region Västernorrland, att kunna erbjuda en ny förberedande vårdutbildning.

En del av regeringens ökade utbildningssatsningar

Denna förberedande vårdutbildning är ett resultat av regeringens ökade satsningar inom utbildningsområdet för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den pågående coronapandemin samt för att ge människor möjlighet att vidareutbilda sig eller utbilda sig inom ett nytt yrke.

Det är ett glädjande besked att vi får möjlighet att ta del av regeringens satsningar på yrkeskurser, då det i tider av ekonomisk kris är oerhört viktigt att människor ges möjlighet till utbildning. Vårdyrken pekas ut som bristyrken i samhället och vårdutbildningar är önskvärda såväl nationellt som lokalt, säger HansOlov Furberg, verksamhetschef för Region Västernorrlands folkhögskolor.

En förberedande vårdutbildning 

Den förberedande vårdutbildningen, Allmän kurs - Stödbiträde, riktar sig till vuxna som behöver utbilda sig för att återkomma i arbete på grund av varsel och arbetslöshet samt för utlandsfödda som har svenska som andraspråk. Kursen kommer att ge deltagarna yrkes- och språkkunskaper som gör det möjligt att arbeta som stödbiträde inom exempelvis äldreomsorgen eller personlig assistans samt för att kunna söka vidare till undersköterskeutbildningen.

Kursen har plats för 16 stycken deltagare och kommer att samverka mellan skolans två enheter Sundsvall och Fränsta, och de två kommunerna Sundsvall och Ånge.

Vi är övertygade att efterarbetet med Covid-19 under hösten 2020 samt våren 2021 kommer att kräva just den här typen av arbetskraft samtidigt som vi ser att framtidens hälso- och sjukvård är i ett stort behov av nya medarbetare. Vi ser också att målgruppen utlandsfödda ofta behöver en förberedande kurs för att göra sig redo att söka exempelvis undersköterskeutbildningen, säger Malin Svensson Draxten, enhetschef för Ålsta folkhögskola i Sundsvall.

Mer information om Allmän kurs - Stödbiträde och hur man söker kursen kommer inom kort.

Alla nyheter