Fritidsledarutbildning en en tvåårig yrkesinriktad utbildning på helfart som går på Härnösands folkhögskola i attraktiva Höga Kusten området.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Gymnasieexamen eller motsvarande. Särskild behörighet: Utöver den grundläggande behörigheten måste du även uppfylla Svenska som andraspråk 2 samt relevant erfarenhet från yrkesområdet.

Kostnader: Material 1000 kr per termin. Kostnader för kurslitteratur och metodresor tillkommer, se mer information på hfs.se. Skolans restaurang har rabatterade priser för studerande.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 2 sep 2019 - 17 jun 2020

Kontakt:
Johanna Hedman

Telefon: 0611-55 85 61
E-post:
johanna.hedman@hfs.se

Målgrupp

Vill du arbeta med människor och få dem att växa för att kunna göra skillnad för sig själva och sin omgivning? Söker du en yrkesutbildning med goda chanser till jobb? Sök till Fritidsledarutbildningen!

Mål

Målet är att du skall få tillgång till teoretiska kunskaper och verktyg som hjälper dig att hantera utmanande situationer med individer och grupper. Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera med människor och får syn på både dina egna och andras kommunikations- och beteendemönster.  Du får möjlighet att träna din förmåga att leda men också att följa, att arrangera men också att utvärdera, att teoretisera men också att praktisera. 

Din bakgrund

Grundläggande kraven för att komma in på Fritidsledarutbildningen är att du har 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande så som Allmän kurs på folkhögskola med behörighet för yrkeshögskola. Det krävs också särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Utöver detta bedöms lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet för yrkesområdet.

Kursupplägg

Övergripande målen för fritidsledarutbildningen är gemensamma för alla fritidsledarutbildningar i landet och bygger på den gemensamma kursplanen tagen av fritidsledarskolorna i samverkan.  Utbildningen grundar sig i folkbildningens grundsyn och metoder, vilket ger avtryck i arbetssätt och upplägg av undervisningen. I mötet mellan folkbildningens tro på det mänskliga mötet och akademisk litteratur skapar vi en lärprocess där målet är att studerande ska få en konkret pedagogisk erfarenhet vilket ger en djupare förståelse, du kommer även få möjlighet att använda innehållet i ditt praktiska ledarskap. Kursen grundar sig i ett systemteoretiskt förhållningssätt där vi tittar på beteenden och situationer utifrån olika perspektiv med syftet att förstå. Vi har ett salutogent fokus vilket innebär att vi fokuserar på det som fungerar och är nyfikna på varför det fungerar. Ambitionen är att du ska utveckla förmågan i att arbeta enskilt och i grupp med uppgifter inom givna ramar där målet är att du ska tillägna sig kunskaper i arbeta med människor i många olika sammanhang. 

Kursinnehåll

Utbildningen grundar sig på en folkbildningstradition, vilket ger avtryck i arbetssätt och upplägg av undervisningen. I mötet mellan folkbildningsmetoder och akademisk litteratur skapar vi en lärprocess där många av våra studerande för första gången får känslan av att de inte bara kan läsa och förstå, utan även använda innehållet i sitt praktiska ledarskap.

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden är god för fritidsledare, av de som fick examensbevis 2017 har 95 % en anställning. De som går Fritidsledarutbildndingen hamnar bland annat i skolan, kommunen eller inom vård och omsorg. Här kan du läsa mer om statistik var de senaste årens utbildade fritidsledare hamnat. Detta är en bred utbildning som ger många möjligheter till arbete!

Antagningsprocess

Du ansöker till utbildningen via ett digitalt formulär, sista ansökningsdag är den 15 april.

Det är viktigt att du i din ansökan bifogar betyg och intyg som styrker grundläggande och särskilda behörigheter till fritidsledarutbildningen. De sökande som uppfyller dessa behörigheter kallas till en besöks- och intervjudag i maj. Där ges information om utbildningen, du får se dig om på skolan och vi intervjuar dig.

Besked om antagning, eventuell reservplacering eller ej antagning ges senast den 15 juni.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://hfs.se/utbildningar/fritidsledarutbildningen/