Kontakttolk - Grundutbildning - distans

Härnösands folkhögskola


Ansök nu

Härnösands folkhögskola ger en 1-årig sammanhållen grundutbildning till kontakttolk. Kursen ges på distans med obligatoriska sammankomster i Härnösand. Studietakten är halvfart. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. Se informationsfilm om yrket här.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
6 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: 3-årig gymnasieutbildning inkl. svenska 2/svenska B eller motsvarande. Mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket. Antagningstest: 15 maj

Kostnader: Depositionsavgift 1000 kr som du får tillbaka när hela grundutbildningen är genomförd. För varje delkurs betalar du 600 kr för studiematerial. Utöver detta betalar du för mat och fika under träffarna. Möjlighet finns att bo på skolan.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 10 aug 2020 - 30 maj 2021

Kontakt:
Olga Lysova

Telefon: 0611-55 85 91
E-post:
olga.lysova@hfs.se

Mål

Utbildningen syftar till att ge dig förutsättningar för att självständigt kunna arbeta som kontakttolk på ett effektivt och rättssäkert sätt och tolka mellan den som inte behärskar svenska språket och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Målgrupp

Kontakttolkutbildningens målgrupp är blivande och verksamma tolkar som aktivt behärskar svenska och det andra tolkspråket.

Sammankomster och kursupplägg

Utbildningen omfattar 545 timmar och är indelad i delkurser med sex obligatoriska träffar på Härnösands folkhögskola.

Mellan träffarna sker undervisningen på distans via Internet med Google Suite for Education.

Höstterminen 2020

Introduktionskurs 13-16 augusti
Sjukvårdstolkning 8-11 oktober
Migrationstolkning 10-13 december

Vårterminen 2021

Samhällstolkning 23-24 januari
Juridik för tolkar 11-14 mars
Juridik för tolkar 27-30 maj
Tolketik och tolkningsteknik
Språkfärdighet svenska för tolkning

Delkurserna Tolketik och tolkningsteknik och Språkfärdighet svenska för tolkning löper genom hela utbildningen.

Kursinnehåll

Huvudinnehållet efter introduktionskursen är realia/ämneskunskap, tolketik, tolkningsteknik och tolkningsövningar. All grundutbildning innehåller skriftliga realia- och terminologiprov samt muntliga tolkningsprov. Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Språkgrupper

Språkgrupperna kan variera från år till år beroende på behov av tolkar och antal sökande i olika språk. 

Oavsett språk är du välkommen med din ansökan!

Antagningsprocess

Ett första urval görs av behöriga sökande utifrån utbildningsbakgrund och tolkspråk. Därefter görs ett förkunskapstest på folkhögskolan i svenska och tolkspråket. Nästa urval görs utifrån resultat i förkunskapstestet.

Mer information

Utbildningsbevis

Utbildningsbevis utfärdas efter godkända resultat på samtliga delkurser. Kursbevis ges efter godkänt resultat på en delkurs. 

Deltagare som har erhållit utbildningsbevis med godkänt resultat kan registrera sig hos Kammarkollegiet.

Fördjupning

Vi erbjuder fördjupningskurser, kompetenshöjande kurser och kurser för undervisande personal. Läs mer om och ansök till våra fördjupningskurser.

Validering

Vi erbjuder dig som jobbar som tolk en validering av dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen, vilket innebär att du kan få ett kompetensbevis utan att behöva gå grundutbildningen. För detta tas en särskild avgift ut. Läs mer om validering.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://hfs.se/utbildningar/kontakttolk/grundutbildning/