Allmän kurs

Ansök nu

Allmän kurs är en behörighetsgivande kurs för dig som vill ha ett stort inflytande över dina studier och vill utveckla din förmåga att studera.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Vi antar efter dina behov samt dina förutsättningar att tillgodogöra dig kursen. Vi antar alltså inte på betyg, men du måste skicka med betygskopior eftersom vi vill veta vad du gjort tidigare och vad du behöver komplettera.

Kostnader: Litteratur samt en servicekostnad (1150 kr per termin).

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 11 jun 2022

Kontakt:
Andreas Torndahl

Telefon: 0611-55 85, 22 070-183 70 60
E-post:
andreas.torndahl@hfs.se


Fler kurser inom: Allmän kurs

På Allmän kurs har vi möjlighet att intyga grundskolekompetens eller grundläggande behörighet för studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola när du läser heltidsstudier ett, två eller tre år.  Omfattning och nivå avgörs utifrån din individuella bakgrund och genom en studieplanering som vi gör tillsammans med dig. Under din studietid möter du andra studerande och engagerade pedagoger och erbjuds möjligheten att utvecklas både som person och samhällsmedborgare. 

 

Olika klasser

 

Du söker till Allmän kurs och studerar i någon av följande grupper:

 

Gymnasieförberedande: för dig som behöver stöd, motivation och ett mindre sammanhang för att återuppta studierna igen på den nivå du befinner dig. Denna del av Allmän kurs ges i samverkan med Härnösands kommun, Arbetslivsförvaltningen.

 

Gymnasienivå: för dig som tidigare har påbörjat gymnasiestudier och vill få grundläggande behörighet för högskolestudier eller behörighet till yrkeshögskola. 

 

Mer än en skola

 

Vi deltar i gemensamma arrangemang på skolan som temadagar, musikprogram, föreläsningar och intressegrupper. 

 

Kursupplägg

 

Folkhögskolan har inga centrala kursplaner vilket ger pedagogerna friheten att forma innehållet i kurserna. Det ger dig som kursdeltagare stor möjlighet till inflytande. Tillsammans bygger pedagoger och studerande ämnesintegrerad kunskap för att skapa sammanhang, begriplighet och meningsfullhet. Kontinuerliga inslag i kursen är studieteknik, musik, studiebesök, livsstil och hälsa, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och livsåskådning. Kursens engagerade arbetslag arbetar på ett varierat sätt tillsammans med dig och utgår från dina och gruppens styrkor och behov.

 

Som studerande har du en mentor och ingår i en mindre mentorsgrupp med andra studerande. Mentorsgruppen träffas regelbundet varje vecka för att stämma av, få information, gå igenom veckans kursinnehåll och ta upp aktuella frågor. Du och din mentor har samtal och uppföljningar regelbundet om dina studier, trivsel, studieomdöme m.m. Kursen är anpassad för att alla studerande ska ges förutsättningar och möjlighet att tillgodogöra sig kursinnehållet. Varje klass har ett hemklassrum som kompletteras med andra lärmiljöer och grupprum.

 

Arbetslaget består av lärare och pedagogisk resurs. Stödfunktioner som finns på skolan för att din studietid ska bli så bra som möjligt är tillgång till studie- och yrkesvägledning, kurator, administration, bibliotek och IT.

 

Behörigheter

 

Grundläggande behörighet från gymnasieskolan innefattar Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Matte 1 a, b eller c, Eng 5 och 6, Samhällskunskap 1a1/1a2, Historia 1a1, Religion 1 och Naturkunskap 1a1/1a2.

 

Behörighet till yrkeshögskola innefattar Svenska eller Svenska som andraspråk 1 och 2, Engelska 5, Matematik 1 a, b, eller c, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1, Religion 1 och Naturkunskap 1a1.

 

Studieomdöme

 

Efter genomgången kurs får du ett samlat utlåtande om din förmåga till fortsatta studier, ett studieomdöme. Studieomdöme är ett uttryck för folkhögskolans egna kunskapssyn och helhetsbedömning som sätts årligen. Studieomdömet bygger på en helhetsbedömning av olika faktorer som tillsammans speglar studieförmågan. Studieomdömet avser den studerandes förmåga att tillgodogöra sig fortsatt utbildning.

 

Folkhögskolestuderande med studieomdöme och intyg om grundläggande behörighet utgör en egen urvalsgrupp vid tillträde till högskolan. Information om studieomdöme ges vid kursstart.

 

Länk till kursen på skolans webbplats
https://hfs.se/course/allman-kurs/