Kontakttolk - Grundutbildning - distans

Ansök nu

Kontakttolk - Grundutbildning - distans

Härnösands folkhögskola

Ansök nu

Härnösands folkhögskola ger en 1-årig sammanhållen grundutbildning till kontakttolk. Kursen ges på distans med obligatoriska sammankomster i Härnösand med hänsyn till rekommendationerna från Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Studietakten är halvfart. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
5 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: 30 april 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: 3-årig gymnasieutbildning inkl. svenska 2/svenska B eller motsvarande. Mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket.

Kostnader: Depositionsavgift 1000 kr som du får tillbaka när hela grundutbildningen är genomförd. För varje delkurs betalar du 600 kr för studiematerial. Utöver detta betalar du för mat och logi under träffarna. Studerande får rabatterade priser på logi under samman

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 8 aug 2022 - 19 jun 2023

Kontakt:
Olga Lysova

Telefon: 0611-55 85 91
E-post:
olga.lysova@hfs.se


OBS!
Ansök senast
30 april 2022

Se informationsfilm om yrket här.

Mål

Utbildningen syftar till att ge dig förutsättningar för att självständigt kunna arbeta som kontakttolk på ett effektivt och rättssäkert sätt och tolka för personer som inte behärskar svenska språket och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Målgrupp

Kontakttolkutbildningens målgrupp är personer som behärskar svenska och folkspråket mycket bra och vill arbeta inom område: kommunikation, människor och språket.

Sammankomster och kursupplägg

Utbildningen omfattar 545 timmar och är indelad i delkurser med fem obligatoriska träffar på Härnösands folkhögskola.

Mellan träffarna sker undervisningen på distans via Internet med Google Suite for Education.

Kursinnehåll

Huvudinnehållet efter introduktionskursen är realia/ämneskunskap, tolketik, tolkningsteknik och tolkningsövningar. All grundutbildning innehåller skriftliga realia- och terminologiprov samt muntliga tolkningsprov. Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Sammankomster

  • Introduktionskurs: 11-14 augusti
  • Samhällstolkning: 14-16 oktober
  • Sjukvårdstolkning: 16-18 december
  • Migrationstolkning (online): 21-22 januari
  • Migrationstolkning/Juridik för tolkar: 9-12 mars
     
  • Juridik för tolkar 15-18 juni

Mer information

Utbildningsbevis

Utbildningsbevis utfärdas efter godkända resultat på samtliga delkurser. Kursbevis ges efter godkänt resultat på en delkurs. Deltagare som har erhållit utbildningsbevis med godkänt resultat kan registrera sig hos Kammarkollegiet.

Fördjupning

Vi erbjuder fördjupningskurser, kompetenshöjande kurser och kurser för undervisande personal. Läs mer om och ansök till våra fördjupningskurser.

Validering

Vi erbjuder dig som jobbar som tolk en validering av dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen, vilket innebär att du kan få ett kompetensbevis utan att behöva gå grundutbildningen. För detta tas en särskild avgift ut. Läs mer om validering.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://hfs.se/course/grundutbildning-kontakttolk/