En utvecklande kurs för Dig som är intresserad av beroendeproblematik och socialt behandlingsarbete.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
10 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år 40 veckor

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: För att söka till kursen ska du vara 18 år. Om du har ett eget tidigare missbruk av något slag ska du ha minst två års drogfrihet vid ansökningstillfället .

Kostnader: 1 600 kr per termin. Kostnaden avser bl.a. studieresa, förbrukningsmaterial, kopiering, m.m. Elevförsäkring. Beräkna ca 2 500 kr för litteratur.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019 - 5 jun 2020

Kontakt:
Putte Roos - kursansvarig

Telefon: 072 545 63 83, 0612 856 01
E-post:
putte.roos@hola.se

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i socialt behandlingsarbete – med inriktning mot alkohol- och drogberoendebehandling. Kursen vill ge ökad förståelse för beroendeproblematiken och dess följdverkningar.

Vi lär oss genom litteraturstudier, föreläsningar, samtal, grupparbeten och studiebesök.

Omfattning:

Ettårig distanskurs – med obligatoriska träffar på Hola Folkhögskola en gång per månad.

50% kurs, 38 veckor. Berättigar till studiestöd.

Kursens olika moment behandlas i lektioner, föreläsningar, seminarier och

självstudier, samt genom kommunikation via It’s Learning.

Obligatoriska tredagarsträffar en gång/månad.

Inför varje blockträff skall den obligatoriska litteraturen läsas.

Avslutad och godkänd kurs ger baskunskaper för arbete på bl. a. HVB- eller behandlingshem.

Syfte:

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i socialt behandlingsarbete – med inriktning på alkohol- och drogberoendebehandling. Kursen vill ge ökad förståelse för beroendeproblematiken och dess följdverkningar.

Vi lär oss genom litteraturstudier, föreläsningar, samtal, grupparbeten och studiebesök.

Kursinnehåll:

 • Alkohol och drogkunskap
 • Beroende och missbruk
 • Aktuella behandlingsmetoder
 • Psykologi
 • Familj – att vara anhörig
 • Aktuell alkoholpolitik – samhällets syn
 • Yrkesrollen - personal/arbetsetik
 • Kommunikation
 • Praktik

Teman under blockträffar:

Block 1

Alkohol och droger, historiska perspektiv. Alkohol och droghistoriska perspektiv. Folkrörelser, självhjälpsrörelser framväxt - idag.  

Block 2

Socialt arbete. Grundläggande kring socialt arbete. Om människosyn, förhållningssätt och värdegrund.

Block 3

Alkohol - och kemiskt beroende. Olika synsätt på begreppet alkoholism och drogberoende, samt andra former av missbruk.

Block 4

Olika behandlingsmetoder. Orientering i olika behandlingsmetoder, forskning och fakta idag.

Block 5

Etik – förhållningssätt. Etik inom vården och på arbetsplatsen. Om samhällsansvar, personligt ansvar i grupp eller organisation. Om konsten att leva etiskt.

Block 6

Anhörig - att leva med en alkohol- och kemiskberoende. Anhörighetsproblematiken, att leva som anhörig – i arbetet och privat.

Block 7

Samhället – mångfald och ansvar. Samhället i stort, ekonomiska aspekter – asylfrågor, hedersproblematik, könsstympning mm. och att arbeta i ett mångkulturellt samhälle.

Block 8

Kommunikation och konflikthantering. Inom familjen, arbetsplatsen och andra grupper. Kommunikationstekniker, konflikthanteringsmetoder.  

Block 9

Praktik. Egen praktisk fördjupning i socialt behandlingsarbete eller liknande.

Denna blockträff genomförs i Stockholm som en studieresa.

Block 10

Kompetensutveckling – att gå vidare. Grupparbeten, vad vi lärt – hur vi går vidare. Avslutningen, etc

Studieform

1-årig kurs på halvtid, delvis distans.

Tio obligatoriska träffar på Hola Folkhögskola, en gång per månad (3 dagar per träff). Eftersom distansundervisningen sker via dator och internet måste du ha tillgång till dessa.

Närträffar (obligatoriska) läsåret 2019-20

 • 26–28 augusti 
 • 23–25 september
 • 21–23 oktober 
 • 18–20 november 
 • 16–18 december
 • 20–22 januari 
 • 17–19 februari
 • 16–18 mars 
 • 25–27 maj

Studieresa Stockholm

 • 20–22 april