Allmän kurs grundskolenivå – Sollefteå

Hola folkhögskola


Ansökan stängd
Allmän kurs - Svenska som andraspråk förbereder dig för ett liv i det svenska samhället och/eller vidare studier på folkhögskola eller annan vuxenutbildning.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: För att studera på folkhögskolan ska du fylla minst 18 år under det kalenderår som du söker till.

Kostnader: 900 kr per termin. Avgiften går till studiebesök, kopior, förbrukningsmaterial och elevförsäkring.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 24 aug 2020

Plats för kursen: Sollefteå

Kontakt:
Urban Lööw

Telefon: 072 451 62 19, 0612 856 01
E-post:
urban.loow@hola.se

Till oss kan du komma för att läsa in grund- eller gymnasieämnen, uppnå behörighet till yrkeshögskola eller till universitet eller högskola. Din studietid hos oss baseras på din tidigare skolgång och/eller yrkeserfarenhet, och varierar därför mellan ett och tre år.

De ämnen vi erbjuder på grundskolenivå är Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik och Samhällskunskap. På gymnasienivå kan du läsa Svenska som andraspråk 1, 2, 3;  Engelska 5, 6; Matematik 1b, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1 samt Religionskunskap 1.

Undervisningen är i alla ämnen språkinriktad och ska förbereda dig för att kunna fortsätta studera på en högre nivå.

På Hola har vi också andra aktiviteter än enbart skolämnena. Det kan handla om gemensamma temadagar, föreläsningar, kulturevenemang och andra schemabrytande aktiviteter för alla kurser på skolan.

Denna kurs kommer att hållas i vår filial Sollefteå, Skärvstagården, plan KV, intill Sollefteå Sjukhus