Allmän kurs grundskolenivå

Hola folkhögskola


Ansökan stängd
Välkommen till Allmän kurs på Hola folkhögskola!

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: 900 kr per termin. Avgiften går till studiebesök, kopior och förbrukningsmaterial (lera, färger, ingredienser vid matlagning). Elevförsäkring.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 24 aug 2020

Kontakt:
Hola folkhögskola

Telefon: 0612 856 01
E-post:
info@hola.se

Till oss kan du komma för att läsa in grund- eller gymnasieämnen, uppnå behörighet till yrkeshögskola eller till universitet eller högskola. Din studietid hos oss baseras på din tidigare skolgång och/eller yrkeserfarenhet, och varierar därför mellan ett och tre år.

De ämnen vi erbjuder på grundskolenivå är svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. När du uppnått lägst godkänd nivå i ett ämne eller en kurs erhåller du en ämnesbehörighet. Under läsåret har vi även en del ämnesövergripande teman som varierar över åren.

På Hola lägger vi också stor vikt vid aktiviteter som ligger vid sidan om skolämnena. Det kan handla om gemensamma temadagar, föreläsningar och andra schemabrytande aktiviteter som du som deltagare förväntas medverka på. Detta deltagande räknas in i det studieomdöme du kan erhålla av oss efter avslutad skolgång och som tillsammans med dina behörigheter ger dig möjlighet att söka till universitet och högskola.