Allmän kurs – Svenska som andraspråk i Prästmon

Hola folkhögskola


Ansök nu
Allmän kurs - Svenska som andraspråk förbereder dig för ett liv i det svenska samhället och/eller vidare studier på folkhögskola eller annan vuxenutbildning

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: För att studera på folkhögskolan ska du fylla minst 18 år under det kalenderår som du söker till.

Kostnader: 800 kr per termin. Avgiften går till studiebesök, kopior, förbrukningsmaterial och elevförsäkring.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 13 jan 2020

Kontakt:
Carina Vidmark

Telefon: 070 23 09 133, 0612 856 01
E-post:
carina.vidmark@hola.se

Kursen är en del av allmän kurs och bedrivs på heltid under minst ett läsår. Kursen kan vara behörighetsgivande i svenska som andraspråk på grundskolenivå och matematik på grundskolenivå. Utöver dessa ämnen studerar du ytterligare ett antal ämnen.

Innehåll:

  • Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • Samhällskunskap
  • Historia/Religion

Undervisningen är i alla ämnen språkinriktad och ska förbereda dig för att kunna fortsätta studera på allmän kurs ordinarie profil.  Då har du möjlighet att nå godkänd nivå i alla ämnen som krävs för att bli behörig att söka till yrkeshögskola eller till universitet/högskola.

På Hola har vi också andra aktiviteter än enbart skolämnena. Det kan handla om gemensamma temadagar, föreläsningar och andra schemabrytande aktiviteter för alla kurser på skolan.

För att kunna söka till kursen behöver du ha motsvarande SFI C eller D.