Behandlingsassistent - distans

Ansökan stängd

Behandlingsassistent - distans

Hola folkhögskola

Ansökan stängd

En kurs för Dig som är intresserad av beroendeproblematik och socialt behandlingsarbete.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
10 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år 38 veckor

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: För att söka till kursen ska du vara 18 år. Om du har ett eget tidigare missbruk av något slag ska du ha minst två års drogfrihet vid ansökningstillfället .

Kostnader: 1 700 kr per termin. Avgiften går till studiebesök, material, läromedel och studerandeförsäkring. Beräkna ca 2 500 kr för litteratur.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 25 aug 2021 - 8 jun 2022

Kontakt:
Anne-Marie Rönnebrink kursansvarig

Telefon: 073-046 14 06
E-post:
ann-marie.ronnebrink@hola.se


Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i socialt behandlingsarbete – med inriktning mot alkohol- och drogberoendebehandling. Kursen vill ge ökad förståelse för beroendeproblematiken och dess följdverkningar.

Vi lär oss genom litteraturstudier, föreläsningar, samtal, grupparbeten och studiebesök.

Omfattning

Ettårig distanskurs – med obligatoriska träffar på Hola Folkhögskola en gång per månad. 100% kurs, 38 veckor. Berättigar till studiestöd.

Kursens olika moment behandlas i lektioner, föreläsningar, seminarier och självstudier, samt genom kommunikation via It’s Learning. Obligatoriska tredagarsträffar en gång/månad. Inför varje blockträff skall den obligatoriska litteraturen läsas.

Avslutad och godkänd kurs ger baskunskaper för arbete på bl. a. HVB- eller behandlingshem.

Syfte

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i socialt behandlingsarbete – med inriktning på alkohol- och drogberoendebehandling. Kursen vill ge ökad förståelse för beroendeproblematiken och dess följdverkningar.

Vi lär oss genom litteraturstudier, föreläsningar, samtal, grupparbeten och studiebesök.

Kursinnehåll

  • Alkohol och drogkunskap
  • Beroende och missbruk
  • Aktuella behandlingsmetoder
  • Psykologi
  • Familj – att vara anhörig
  • Aktuell alkoholpolitik – samhällets syn
  • Yrkesrollen - personal/arbetsetik
  • Kommunikation
  • Praktik

Studieform

1-årig kurs på heltid, delvis distans.

Tio obligatoriska träffar på Hola Folkhögskola, en gång per månad (3 dagar per träff). Eftersom distansundervisningen sker via dator och internet måste du ha tillgång till dessa.