Ekobruk år 2 - distans

Ansökan stängd

Du som redan gått Ekobruk år 1 ges här möjlighet att tillsammans med andra fortsätta läroprocessen kring själv- och tillsammanshushållning. Kursens innehåll fokuserar på tre aspekter; breddning, fördjupning och repetition av vissa moment. 

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
10 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Bör ha gått Ekobruk år 1.

Kostnader: 850 kr per termin. Avgiften täcker kostnaden för resor/studiebesök, viss litteratur, visst material och elevförsäkring.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2021 - 8 jun 2022

Kontakt:

Telefon:
E-post:


Tredagarsträffar varje månad som innehåller studiebesök, erfarenhetsutbyten och lektioner. Vi följer årstiderna. Mellan träffarna praktiserar du hemma, läser, håller kontakt och utbyter erfarenheter på distans via skolans webbplattform. Du som kursdeltagare är med i att forma det konkreta kursinnehållet, vilket innebär att din delaktighet i, och även ansvar för, kursinnehållet är större än under år 1 på ekobruk.

Exempel på kursinnehåll 

 • Självhushållning och tillsammanshushållning ur breda och fördjupande perspektiv
 • Livsmedelsförädling och att ta tillvara
 • Biologisk mångfald i trädgård och skog
 • Att bygga hållbara sociala relationer och samarbeten
 • Permakultur
 • Ekofilosofi
 • Byggnadsvård
 • Skogsträdgård
 • Regenerativt jordbruk och agroforestry
 • Hantverk och återbruk
 • Förståelse av ekosystemprocesser

Personligt brev

I det personliga brevet; beskriv varför du vill gå kursen, vad som är dina drivkrafter och om du har några tidigare erfarenheter inom området.

Närträffar (obligatoriska) läsåret 2021-22

  • 20-22 augusti
  • 10-12 september
  • 1-3 oktober
  • 12-14 november
  • 10-12 december
  • 21-23 januari
  • 25-27 februari
  • 1-3 april
  • 6-8 maj
  • 3-5 juni