Habiliterande inriktning med mål att klara eget boende. Ger extra utrymme för musikaliskt och konstnärligt skapande, vilket är bra för personlighetsutveckling och livskvalitet.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år (från 1 termin till 4 år)

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Att kunna läsa och skriva lite, antagningsdagar i Mellansel.

Kostnader: ca 1 400 kr per termin för resor/studiebesök, studiematerial och böcker samt grundavgift. För externatelev tillkommer matkostnad med 1 545 kr. Internatavgift är beroende på rumsval.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2019

Kontakt:
Jenny Persson

Telefon: 070-686 35 75
E-post:
jenny.persson@mfhs.se

Studierna bedrivs i långsam takt utifrån individuella behov. Kursinnehåll: allmänna ämnen, musik, friskvård, konst och högläsning av personalen. Stort utrymme ges åt habiliterande insatser, personlig utveckling för att få ett rikare liv och bli mera självständig, t ex ADL-träning för att träna eget boende.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Du ska ha lättare att klara eget boende utan stöd.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://mfhs.se/baslinjen/