Allmän kurs Baslinjen

Ansökan stängd
Habiliterande inriktning med mål att klara eget boende. Ger extra utrymme för musikaliskt och konstnärligt skapande, vilket är bra för personlighetsutveckling och livskvalitet.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år (från 1 termin till 4 år)

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Att kunna läsa och skriva lite, antagningsdagar i Mellansel.

Kostnader: ca 1 400 kr per termin för resor/studiebesök, studiematerial och böcker samt grundavgift. För externatelev tillkommer matkostnad enligt information på hemsidan. Internatavgift är beroende på rumsval.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 10 jan 2022 - 3 jun 2022

Kontakt:
Jenny Persson

Telefon: 070-686 35 75
E-post:
jenny.persson@mfhs.se


Baslinjen är för dig som har fått diagnosen utvecklingsstörning. Själva utbildningen har en habiliterande inriktning med mål att klara eget boende.  Undervisningen (bedrivs på årskurs 1-3 nivå) har ett tydligt tema som bearbetas i de flesta ämnena. Baslinjen ger extra utrymme för musikaliskt och konstnärligt skapande, vilket är bra för personlighetsutveckling och livskvalitet. Följande kurser ingår:

  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Svenska
  • Engelska
  • Livskunskap
  • Musik
  • Skapande
  • ADL (Aktiviteter i det dagliga livet) Städ, tvätt, matlagning.
  • Omvärlden
  • Idrott/Simning

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Du ska ha lättare att klara eget boende utan stöd och en mer berikad allmänbildning.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.mfhs.se/allman-kurs-bas