Allmän kurs Grund på Örnsköldsviks folkhögskola riktar sig till dig som vill bli klar med studierna på grundskolenivå och samtidigt förbereda dig för studier på gymnasienivå.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: 900 kr

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 21 aug 2019 - 5 jun 2020

Kontakt:
Carina Nordin

Telefon:
E-post:
carina.nordin@ofhs.se

Studierna på Allmän Grund sker i en lugn och trygg miljö och du ges den stöttning och hjälp du behöver för att nå dina mål. Grupperna är små och i sin undervisning strävar lärarlaget att utgå från deltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. I möjligaste mån anpassas studietakten till individen samt gruppen och fokus läggs även på att bistå deltagarna i att utveckla goda studievanor och studieteknik.

Kursen är också ett bra val för dig som har ett annat modersmål än svenska, men har kunskaper motsvarande godkänt på SFI D

I kursen ingår även schemabrytande aktivitetar som föreläsningar, studiebesök, friluftsdagar, temaarbeten, teaterbesök m.m.

 

På Allmän kurs Grund läser du följande ämnen:

Svenska alternativt svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Engelska på den nivå du befinner dig – grundskola eller gymnasium

Matematik på den nivå du befinner dig – grundskola eller gymnasium

Samhällsorienterande ämnen på grundskolenivå

Naturorienterande ämnen på grundskolenivå

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter godkänd och avslutad kurs har du möjlighet att söka vidare till studier på gymnasienivå inom folkhögskola eller andra skolor.