Allmän kurs Grundskolenivå

Ansökan stängd

Allmän kurs Grundskolenivå på Örnsköldsviks folkhögskola riktar sig till dig som vill bli klar med studierna på grundskolenivå och samtidigt förbereda dig för studier på gymnasienivå. Kursen är också ett bra val för dig som har ett annat modersmål än svenska och har kunskaper motsvarande godkänd på SFI D.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri. Däremot tillkommer en obligatorisk avgift om 1000kr/termin som avser förbrukningsmaterial, visst studiematerial, kopior, försäkring samt skolgemensamma aktiviteter.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2021 - 21 dec 2021

Kontakt:
Per Bergman

Telefon: 072-200 32 16
E-post:
per.bergman@ofhs.se


Studierna på kursen sker i en lugn och trygg miljö och du ges den stöttning och hjälp du behöver för att nå dina mål. Grupperna är oftast små och i sin undervisning strävar lärarlaget efter att utgå från deltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. I möjligaste mån anpassas studietakten till individen samt gruppen och fokus läggs även på att bistå deltagarna i att utveckla goda studievanor och studieteknik.

Studier i svenska utgör en betydande del av kursplanen. Att skaffa sig goda kunskaper i svenska och aktivt arbeta med ökad läsförståelse och utvidgat ordförråd underlättar även arbetet i de övriga ämnena.

I kursen ingår även schemabrytande aktivitetar som föreläsningar, studiebesök, friluftsdagar, temaarbeten, teaterbesök med mera.

Kursens innehåll

  • Svenska alternativt svenska som andraspråk (SVA) på grundskolenivå
  • Engelska på den nivå du befinner dig – grundskola eller gymnasium
  • Matematik på den nivå du befinner dig – grundskola eller gymnasium
  • Samhällsorienterande ämnen på grundskolenivå
  • Naturorienterande ämnen på grundskolenivå

Fortsatta studier

Efter godkänd och avslutad kurs, har du möjlighet att söka vidare till studier på gymnasienivå inom folkhögskola eller andra skolor.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter godkänd och avslutad kurs har du möjlighet att söka vidare till studier på gymnasienivå inom folkhögskola eller andra skolor.