Hälsocoach - Personlig tränare, kostrådgivare och massör

Ansök nu

Hälsocoach - Personlig tränare, kostrådgivare och massör

Örnsköldsviks folkhögskola


Ansök nu

En bred och innehållsrik yrkesutbildning till Hälsocoach med möjlighet att certifieras till personlig tränare, kostrådgivare och/eller massör via Branschrådet för Hälsa.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 01 juli 2021

Lediga platser: Ja

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri. Däremot tillkommer en obligatorisk avgift om 4100 kr/termin som avser förbrukningsmaterial, visst studiematerial, kopior, försäkring, skolgemensamma aktiviteter, studiebesök, studieresor och litteratur.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:
Anna Viström

Telefon: 072-218 31 11
E-post:
anna.vistrom@ofhs.se


OBS!
Ansök senast 01 juli 2021

Kursen Hälsocoach ger dig färdigheter, kunskaper och kompetenser inom områdena hälsa, träning, kost och massage. Utbildningen har en stark position inom hälsoområdet i dagens samhälle, där utbildade och professionella coacher är efterfrågade.

Du får möjlighet att arbeta med människor i alla åldrar för att inspirera till en bibehållen god hälsa. Vi ger dig kunskaper för att professionellt kunna leda andra i hälsofrämjande insatser, med fokus på livsstilsfaktorer som exempelvis sömn, kost, stress och fysisk aktivitet. 

Kursen passar dig som:

 • Vill coacha och inspirera människor till en bättre hälsa
 • Vill certifiera dig till och arbeta som personlig tränare, kostrådgivare och massör

Kursens övergripande mål

Målet efter fullgjord utbildning är att kunna använda sina färdigheter och kompetenser för att arbeta inom hälsosbranchen. Fokus ligger på hälsoutveckling och coaching på både individ- och gruppnivå. Deltagaren skall även ha utvecklat förståelse för hälsofrämjande arbete på organisations- och samhällsnivå.

Kursens innehåll

 • Anatomi/fysiologi
 • Träningslära
 • Kost
 • Massage
 • Näringslära
 • Beteendevetenskap
 • Ledarskap
 • Coaching
 • Samtalsmetodik
 • Folkhälsa,
 • Natur/kultur/hälsa
 • Hälsopedagogik

Utöver det blir du utbildad gyminstruktör, lär dig göra konditionstest, genomgår kurser i FaR och Fyss, MI (motiverande samtal), hjärt- och lungräddning med hjärtstartare samt eget företagande. Studieresor sker till Allt för hälsan i Stockholm och Österåsens hälsohem.

Antagningskrav

Du ska ha godkänt treårigt gymnasium eller liknande utbildning.

Kvalitetssäkring och certifiering

Vår utbildning kvalitetssäkras av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och Branschrådet för Hälsa. Efter avslutad utbildning kan du söka till en tredje termin för att certifiera dig till personlig tränare, kostrådgivare och massör. Ett godkänt certifikat skapar goda förutsättningar för anställning.

Bostad

Vi erbjuder bostadsgaranti via studentboende i Örnsköldsvik.
Kontakta Övikshem på tel. 0660-29 93 50.
www.ovikshem.se