Allmän kurs

Ansök nu

Utbildningen är anpassad för vuxna och ger en bred allmänbildning. Godkänd allmän kurs ger grundläggande behörighet för högskolestudier

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: 1december 2021

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Grundskolekompetens eller motsvarande

Kostnader: Själva kursen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk terminsavgift på 500 kr som används till studiematerial, försäkring och skolgemensamma aktiviteter.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 10 jan 2022 - 10 jun 2022

Kontakt:
Aggi Novak

Telefon: 072-506 70 28
E-post:
aggi.novak@vfhsk.se


Fler kurser inom: Allmän kurs , Gymnasienivå

OBS!
Ansök senast
1december 2021

Kursen är förlagd till Norberg där man läser gymnasiegemensamma kurser (grundläggande behörighet) och andra ämnen motsvarande gymnasienivån (särskild behörighet) .

Som studerande läser du från 1 – 3 år beroende av grundkunskaper, en faktor är tidigare avklarade gymnasiepoäng, en annan är tidigare arbetslivserfarenheter. Studierna bedrivs som heltidsstudier, med möjlighet att läsa på halvtid för dig som önskar.

Grunden för kursen är en kollektiv folkhögskoletanke med gemensamma upplevelser men stora möjligheter ges även för individuella studier. Det finns en ansvarig pedagog för kursen och därefter används olika pedagoger i olika ämnen. Så långt det är möjligt försöker vi integrera ämnen. Ibland kommer vi att jobba mer renodlat projektinriktat och med verkliga frågor i nära kontakt med företag, kommuner och den ideella sektorn. Datorn kommer att vara ett viktigt arbetsredskap och du kommer att arbeta med en egen, lånad bärbar dator. Det kommer även att finnas möjlighet för dig att läsa ämnen på distans dels genom nätbildarna (en sammanslutning av distansfolkhögskolor) och dels genom Västerås folkhögskolas distanskurs.

Vi arbetar ofta ämnesövergripande och med projekt som  beskrivits, det ger andra möjligheter för dig som kursdeltagare att se och förstå helheten med studierna. Som kursdeltagare upplever du påtagligt dina egna och gruppens framsteg. Även temadagar, studiebesök och andra gemensamma upplevelser är vanligt förekommande. Mentorskapet är en mycket viktigt del för framgångsrika studier och en noggrann studieplanering görs tillsammans med dig vid start och följs därefter upp. För dig med läs- och skrivsvårigheter finns stöd i form av kompensatoriska hjälpmedel.

Studier på folkhögskola ger dig möjligheter att påverka din egen framtid och öka dina kunskaper, men ger dig även ökat självförtroende och ökat ansvarstagande.