Ridlärarutbildning SRL II

Profilkurs, Yrkesutbildning Hästsportens folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år 32 veckor distans och 6+4 veckor på skolan.
 • Ansök senast:
  15 april 2023
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

Yrkesutbildning, godkänd av Svenska Ridsportförbundet. Utbildningen är jämförbar internationellt. Yrkesprov erbjuds i anslutning till utbildningen.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 1. Grundläggande behörighet till högskola och antingen: 2. Diplomerad Svensk ridlärare, SRL I 3. Yrkeserfarenhet vid ridskola eller: 1. Diplomerad hästskötare 2. Väl genomförd Ridledarkurs 3. Yrkeserfarenhet vid ridskola 4. Godkänt antagningsprov

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 14 aug 2023 - 30 aug 2024

Plats för kursen: Distans och Strömsholm

Kostnader: Läs mer på hemsidan

Kontakt: Michaela Skarfors

Telefon: 070-234 03 57

E-post:
michaela.skarfors@rsflyinge.se

Det övergripande målet är att Svensk Ridlärare II skall ha kompetens att med iakttagande av ett gott horsemanship, ansvara för skötsel av hästar, anläggning och utrustning, utbilda hästar samt utbilda elever i hästkunskap och ridning enligt kompetensbeskrivning. 

Ridläraren skall i sin ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild för god ridning och hästhantering.

Under utbildningen kommer deltagarna att ha möjlighet att göra en teoretisk test, i de ämnen som ingår i den teoretiska delen av C-tränarutbildningen. Vid godkänd kurs och godkänt teoretisk test, finns möjlighet att validera den teoretiska delen av C-tränarutbildningen för de som avser att söka C-tränarutbildning. Ansökan till den praktiska delen på C-tränarutbildningen måste därefter ske inom två år, under förutsättning att den sökande uppfyller ansökningskraven enligt kompentensbeskrivningen:  http://www3.ridsport.se/Utbildning/TranareFunktionar/C-ochB-utbildning/

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Utbildningen är jämförbar internationellt och underlättar för Dig som vill arbeta med ridsport utanför landet. Vid genomgången utbildning med godkänd kurs och godkänt yrkesprov erhålls av Svenska Ridsportförbundet titeln SRL II (Svensk Ridlärare II). Vid godkänd kurs och godkänt teoretisk test, finns möjlighet att validera den teoretiska delen av C-tränarutbildningen för dig som avser att söka den.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.hastsportensfolkhogskola.se/utbildning/ridlararutbildning-srl-ii/

Hästsportens folkhögskola

Vi vill i folkhögskolemässiga former, tillsammans med verksamma inom rid-, trav- och galoppsporterna, utveckla, planera och genomföra utbildningar som svarar mot de krav som de studerande och huvudmännen ställer. Vi vill aktivt medverka till ökad allmänbildning, kunskap och medvetenhet, med speciell inriktning mot samspelet mellan människa och häst, samt angränsande intresseområden. Skolan har verksamhet runt om i landet. Boende finns på Strömsholm och på filialen i Wången.

Läs mer om skolan

Postadress:
Hästsportens folkhögskola
Ridsportens Hus
734 94 Strömsholm

Telefon: 0220-430 75
E-post: info@hastsportensfolkhogskola.se
Webbadress: http://www.hastsportensfolkhogskola.se/

En bra ledare lyssnar på alla

Simmaren Gustav Ljungberg har tagit hem medaljer i Special Olympics. Nu har han flyttat 90 mil för att gå på folkis och bli ledare inom idrott för barn och unga med funktionsnedsättningar.

Läs hela artikeln